Predprijava6. maj
Wings For Life World Run Terms of Use

TERMS OF USE

Last updated on 20th of January 2016

1. Splošne informacije

1.1 Informacije o nas in Spletni strani:Spletna stran WingsforLifeWorldRun.com ti zagotavlja dostop do svojih interaktivnih spletnih vsebin, aplikacij in storitev. S Spletno stranjo upravlja Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Avstrija (v nadaljevanju “mi”, “nas”, “naš” oziroma “Red Bull”). Ti Pogoji predstavljajo pravila, ki veljajo za Spletno stran in njene Storitve in Vsebino, ki jo dajemo na voljo oziroma dovolimo uporabnikom, da jo dajo na voljo prek naših storitev (v nadaljevanju "vi", "vaš" ali “uporabnik”). Te Pogoje morate brati natančno, saj, med drugim, pojasnjujejo omejitve naše odgovornosti do vas in urejajo dogovor med vami in nami. Če se ne strinjate s temi Pogoji, ne uporabljajte te Spletne strani, Vsebine ali Storitev.

1.2 Sprejem pogojev: 
Z uporabo WingsforLifeWorldRun.com ali brskanjem po Storitvah ali Vsebini se strinjate, da vas obvezujejo ti Pogoji. Poleg tega določena dodatna pravila veljajo za posamezne Storitve, kot na primer Pravilnik o varstvu podatkov in zasebnosti, in taka pravila morajo biti objavljena na Spletni strani in šteje se, da so del Pogojev (skupaj z drugimi obrazci, prilogami ali dodatki, vključenimi z referenco in povezavami do teh Pogojev, skupaj imenovani kot "Pogoji"). Če se želite prijaviti in udeležiti dogodka “Wings for Life World Run”, morate sprejeti naše ´Pogoje udeležbe`. To storite s klikom na okvirček v času “prijave” pri zadevnem gostitelju skupine Red Bull. 


1.3 Spremembe naših Pogojev: 
Pridržujemo si pravico do občasnega pregleda in prenove Pogojev. Glede takih sprememb boste pravočasno obveščeni in štelo se bo, da ste take spremembe sprejeli, če od vas ne bomo prejeli pisnega ugovora v zakonsko predpisanem času oziroma če boste po objavi naših prenovljenih Pogojev še naprej uporabljali Spletno stran, Storitve ali Vsebino. Zato morate občasno preverjati Spletno stran in pregledati trenutne Pogoje, ker vas obvezujejo.

1.4 Izboljšava Spletne strani: 
Spodbujamo vas, da podate povratno mnenje glede kakovosti in želja v zvezi s Storitvami, Spletno stranjo in Vsebino. Če imate pritožbo oziroma ste seznanjeni, da so bili ti Pogoji kršeni s strani uporabnika ali druge tretje osebe, se obrnite na nas. To lahko storite tako, da nas kontaktirate na  info@wingsforlifeworldrun.com


1.5 Pojasnitev izrazov: 
Besede, ki so v teh Pogojih napisane z veliko začetnico, imajo naslednje pomene:

“Vsebina” pomeni vse informacije, materiale in medije, predvsem besedilo, podatke, umetniško delo, grafike, fotografije, tisk, posnetek, programsko opremo, zvoke, glasbo, zvočne zapise, video posnetke in druge gibljive in negibljive slike in material, ki smo ga ustvarili ali prispevali mi, naj bo v obliki predvajanja v živo, prenosa, elektronskih podatkov ali v drugi obliki na ali prek Spletne strani;

“Uporabnik” pomeni uporabnik v okviru pomena 1. člena KSchG [Zakona o varstvu potrošnikov].

“Pravice intelektualne lastnine” pomeni pravice intelektualne lastnine, ki vključujejo, vendar niso omejene na avtorske pravice, moralne pravice, registriran dizajn, patenti, blagovne znamke, storitvene znamke, znamke, pravice iz vzorca ali modela (ne glede na to, ali je registriran ali ne), pravice industrijske lastnine, pravice podatkovne baze, poslovne skrivnosti, pravice zaupanja in vse druge podobne pravice (vključujoč prijave za registracijo katerekoli od omenjenih pravic) in vse druge obnovitve in podaljšanja pravic kjerkoli na svetu;

“Storitve” pomeni storitve kot so dostop, programska oprema, orodja, računalniški programi (widgets) in Vsebina, ki vam je dostopna na Spletni strani;

“Spletna stran” pomeni www.WingsforLifeWorldRun.com.


2. Avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine:
Vsa Vsebina in Storitve Spletne strani, vključno z Vsebino in Storitvami, ki jih zagotovijo uporabniki, npr. vso besedilo, logotipi, blagovne znamke, grafike, umetniška dela, zvoki, glasba in programska oprema (vključujoč programsko opremo za dostop), so zaščitene z avtorskimi pravicami, moralnimi pravicami, registriranimi dizajni, patenti, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami, znamkami, pravicami iz vzorca ali modela, pravicami industrijske lastnine, pravicami podatkovne baze, poslovnimi skrivnostmi, pravicami zaupanja in drugimi podobnimi pravicami. Vse Pravice intelektualne lastnine, ki obstajajo na Spletni strani in v Vsebini ali Storitvah, so v naši lasti oziroma imamo dovoljenje zanje. Vse pravice si pridržujemo mi oziroma, če jih zagotavlja tretja oseba, ta tretja oseba (tudi če taka Vsebina ali Storitev ni izrecno prepoznana kot zakonsko zaščitena ali registrirana, to ne predstavlja našega odreka veljavnih pravic intelektualne lastnine v zvezi s tako Vsebino ali Storitvami v celoti ali delno). Tudi če taka

blagovna znamka, ime in logotip niso izrecno prepoznani kot zakonsko zaščiteni ali registrirani, to ne predstavlja našega odreka veljavnih Pravic intelektualne lastnine v zvezi s to blagovno znamko, imenom ali logotipom. Reproduciranje, kopiranje, objavljanje, ponovno objavljanje, predvajanje, snemanje, prenašanje ali urejanje Vsebine, materialov ali njihovega dela/delov ni dovoljeno brez našega vnaprejšnjega pisnega soglasja, kakor tudi delovanje ali poskus delovanja, ki bi kršilo naših

Pravic intelektualne lastnine ali drugih Pravic intelektualne lastnine, za katere imamo dovoljenje oziroma so v lasti tretjih oseb. Enako velja za ideje in koncepte, na katerih temelji Spletna stran, njena Vsebina ali Storitve, tudi če niso zaščitene s Pravicami intelektualne lastnine.
Vsako reproduciranje Vsebine, Storitev ali njihovega dela mora biti izrecno dogovorjeno z nami in jasno označeno s strani uporabnika z našim znakom avtorskih pravic, kot sledi: 

© Red Bull GmbH.

 

3. Registracija uporabnika

3.1 Registracija in račun: Za dostop in uporabo določenih karakteristik storitev, npr. storitev pošiljanja novic, morate postati naš registrirani uporabnik.Za registracijo morate imeti vsaj 18 let. Registrirate se z izpolnitvijo obrazca za registracijo ali, če preko socialnega medija kot je Facebook (za več informacij poglejte Varstvo podatkov in pravilnik o zasebnosti). Registrirate se lahko le, če (a) ste sprejeli naše Pogoje; (b) podali popolne in točne informacije ob registraciji; in (c) v primeru, da ste se registrirali z izpolnitvijo obrazca za registracijo, ste po izpolnitvi obrazca od nas prejeli e-mail s potrditvijo registracije s svojim uporabniškim imenom in geslom za Spletno stran ("račun"). Na Spletni strani se lahko registrirate le z enim Računom.
Določena Vsebina ali Storitve so lahko dostopne ali nedostopne določenim uporabnikom, na primer z vzpostavitvijo različnih stopenj dostopa, ki razlikujejo med posameznimi skupinami uporabnikov, po naši presoji.

3.2 Uporabniško ime in geslo: Z registracijo pri nas jamčite, da so informacije, ki ste jih podali za svoj račun (skupaj z drugimi informacijami, ki nam jih občasno predložite, kot del registracijskega procesa ali drugače), popolne, resnične, točne in da niso zavajajoče na kakršenkoli način. Odgovorni ste, da nas obvestite o morebitnih spremembah teh informacij z namenom zagotavljanja, da so informacije vedno ažurne. Ves čas morate ohranjati zaupnost svojega uporabniškega imena in gesla. Odgovorni ste za vse dejavnosti, ki potekajo na vašem računu, ne glede na to, ali ste jih implicitno ali eksplicitno odobrili ali ne. Nemudoma nas morate

obvestiti o morebitni nedovoljeni uporabi vašega računa. Odgovorni ste za izgube, ki jih utrpimo mi ali drug uporabnik Spletne strani zaradi tretje osebe, ki je uporabljala vaš račun. Sami ne odgovarjamo za morebitne izgube ali škodo, ki nastane zaradi vašega neupoštevanja teh obveznosti. 
Zavedajte se, da se vaše uporabniško ime lahko prikaže na Spletni strani (npr. vaše povratno mnenje, komentar ali vsebina).

4. Pravice in obveznosti uporabnika

4.1 Vam in drugim uporabnikom zagotavljamo pravico do dostopa do Spletne strani in uporabe Storitev in Vsebine, ko je sproti na voljo. Prenesete ali kopirate lahko Vsebino oziroma se poslužujete Storitev na Spletni strani za vašo zasebno uporabo v obliki nekomercialnega ogleda, kopiranja in deljenja, kjer je to tehnično mogoče (v nadaljevanju “osebna uporaba”). Vsaka nadaljnja uporaba Vsebin ali Storitev, še zlasti uporaba za interese, aktivnosti, storitve ali proizvode tretjih oseb ali svojih lastnih, je strogo prepovedana.

4.2 Vaše obveznosti: Soglašate, da vaše obveznosti v povezavi s Spletno stranjo, Vsebino in Storitvami vključujejo:

(i) ne smete kopirati, reproducirati, ponovno objaviti, javno prikazati, prevesti, prenesti, naložiti ali distribuirati na kakršenkoli način (vključno z “zrcaljenjem”) kateregakoli dela Spletne strani ali Vsebine ali Storitev na drug računalnik, strežnik, spletno stran ali drug medij za objavo ali distribucijo, razen kot je to izrecno dovoljeno v teh Pogojih ali kako drugače dogovorjeno z nami v pisni obliki;

(ii) Vsebine ali Storitev ne smete uporabljati v komercialne namene, vključujoč brez omejitev prodajo dostopa do Spletne strani, Storitev ali Vsebine, razen kot izrecno dovoljeno v teh Pogojih ali kako drugače dogovorjeno z nami v pisni obliki;;

(iii) ne smete popravljati, spreminjati ali prilagajati nobenega dela Vsebine ali Storitev (vsak sprememba je “adaptacija”) brez našega vnaprejšnjega pisnega soglasja. Če damo svoje soglasje za adaptacijo, potrjujete in soglašate, tako da zahtevate, da bomo pridobili nepreklicne, globalne, stalne, neizključne, prenosljive, v celoti plačane in neomejene pravice do uporabe katerekoli adaptacije in vseh materialov, naj bodo predloženi nam ali ne, kakor tudi njihovih delov, predvsem, a ne omejeno na vsakršno urejanje, rez ali izvleček ter vse druge materiale, ki jih

ustvarite vi ali vaše odvisno podjetje, zaposleni, imetniki podlicenc, pogodbeniki ali druge osebe ali podjetja, na podlagi ali v povezavi z Vsebino, Storitvami ali adaptacijo, brezplačno in za kakršnokoli znano ali še neznano uporabo po nastanku; 

(iv) ne smete spreminjati, dajati narazen, izvajati obratno inženirstvo, razstavljati ali ustvarjati izpeljano delo na podlagi programske opreme na Spletni strani;

(v) ne smete (poskušati) ovirati, onemogočiti, posegati ali skušati posegati v Spletno stran ali njene dele (vključno z njenimi varnostnimi zadevami ali transakcijami, kot se lahko sklepa na Spletni strani) oziroma na kakršenkoli način reproducirati ali preprečiti navigacijsko strukturo Spletne strani, pridobiti ali skušati pridobiti Vsebino ali Storitve na druge načine, ki niso s tem namenom podani na Spletni strani;

(vi) ne smete očrniti nas, naših odvisnih podjetij, naših ali njihovih dejanj, poslovanja ali znamk. Še zlasti se morate vzdržati od uporabe Vsebine v povezavi z: (a) nedovoljenimi proizvodi, vsebino, storitvami ali materiali; (b) proizvodi, vsebino, storitvami ali materiali v zvezi ali povezavi z obscenostjo, pornografijo ali podobnim materialom za odrasle; (c) pokrivanjem nesreč, napadov, katastrof ali nemirov; in/ali

(d) konkurenčnimi proizvodi (še zlasti pijačami, ki vsebujejo kofein, tavrin ali guarano)

(vii) Spletne strani, Vsebin ali Storitev ne smete uporabljati v nezakonite namene ali za objavo, povezavo do, izdajo ali prikaz nezakonitega materiala (to vključuje, a ni omejeno na, piratsko programsko opremo ali drug material, ki je obscen, preteč, škodoželjen, varljiv, škodljiv, žaljiv, klevetniški, ustrahovalen, diskriminatorski na podlagi veroizpovedi, spola, spolne usmerjenosti, rase, narodnosti, starosti ali invalidnosti) oziroma takega, ki krši pravice (vključno, a ne omejeno na PIL) nas in/ali tretjih oseb oziroma spodbuja ali posreduje kriminalno dejavnost ali vsebuje viruse, trojanske konje ali druge škodljive kode ali skripte;  

(viii) pri uporabi Spletne strani, Vsebine in Storitev morate upoštevati vse veljavne zakone in uredbe in soglašati, da ne boste posegali v pravice nas, naših odvisnih podjetjih, drugih uporabnikov ali tretjih oseb. 

(ix) spoštovati in upoštevati morate vse omejitve obsega podatkov, ki veljajo za Spletno stran, Vsebino ali Storitve.

4.3 Brez oglaševanja: Nimate dovoljenja za uporabo Spletne strani, Vsebine ali Storitev za namen oglaševanja ali za namen prikaza informacij v povezavi s komercialnimi aktivnostmi, storitvami ali proizvodi, razen kot je to izrecno dovoljeno v teh Pogojih ali kako drugače dogovorjeno z nami v pisni obliki. 

4.4 Dodelitev:
 Teh Pogojev in vseh pravic in dovoljenj, ki so s tem zagotovljena, ne smete prenesti ali dodeliti brez našega izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja. Če prenesete ali dodelite katerokoli pravico, obveznost ali dolžnost, se obvezujete, zastopate in jamčite, da: (i) vsaka dodelitev pravic ali obveznosti, ki so tu zagotovljene, ni v nasprotju ali neskladju z vsako in vsemi določbami teh Pogojev; in (ii) da je vsaka obveznost in dolžnost do nas skrbno odrejena in v celoti upoštevana s strani vsakega pooblaščenca. Tudi po dodelitvi niste oproščeni vaših obveznosti in dolžnosti do nas v skladu s temi Pogoji. Dodelitev naših pravic ali obveznosti lahko izvedemo sami po lastni presoji.

4.5 Spremembe Storitev:
 Pridržujemo si pravico do občasnega pregleda, prenove, spremembe, izboljšave ali prenehanja Spletne strani, naših Storitev ali Vsebine, brez da bi vas o tem vnaprej obvestili. Taki tehnični pregledi, vezani na vsebino, in morebitna vzdrževalna dela lahko vključujejo brez omejitev razširitev ali spremembo posameznih področij, ki so na voljo na Spletni strani, in adaptacijo tehničnih formatov, ki obsega Storitve ali Vsebino. Dostop do Spletne strani in njenih Storitev ali Vsebine je lahko začasno ali stalno onemogočen brez vnaprejšnjega obvestila v primeru sistemske napake, pregleda ali popravila oziroma zaradi razlogov, ki so zunaj našega razumnega nadzora. Ne odgovarjamo v primeru, da zaradi kakršnegakoli razloga Spletna stran, Vsebina ali Storitve niso dostopne. Seznanjeni ste s tem, da lahko kadarkoli prenehamo z nudenjem Spletne strani, njenih Vsebin ali Storitev. V vsakem primeru nismo obvezani zagotavljati storitev vzdrževanja ali podpore.

5. Uporabniška vsebina

5.1 Uporabnikom dovolimo objavo, prenos, pošiljanje ali druge vrste razpolaganja (skupaj “objavljanja”) s sporočili, besedilom, ilustracijami, podatki, datotekami, podobami, grafiko, slikami, komentarji, zvoki, glasbo, video posnetki, informacijami, vsebinami in/ali drugimi materiali (“uporabniška vsebina”) prek naših Storitev. Z nalaganjem vaše uporabniške vsebine na družbenem omrežju Instagram preko oznake na naši spletni strani, je uporabniška vsebina dostopna nam, pod pogojem, da je vaša vsebina na Instagramu dostopna javnosti. Če je vaša uporabniška vsebina na Instagramu namenjena javnosti, je tako dostopna za vse uporabnike na spletu (na/izzven Instagrama in WingsforLifeWorldRun.com). V skladu s pravicami in dovoljenji, ki so vam zagotovljena s temi pogoji, ohranite pravice, naziv in interes v zvezi z vašo uporabniško vsebino. Ne jamčimo zaupnosti v zvezi z uporabniško vsebino , tudi če ni objavljena prek naših Storitev. Izključno vaša odgovornost je, da spremljate in zaščitite morebitne pravice intelektualne lastnine, ki jih imate v zvezi s svojo uporabniško vsebino, sami pa ne sprejemamo odgovornosti zanjo. Po naložitvi vaše uporabniške vsebine boste prejeli povezavo, ki vas bo povezala do spletne strani, kjer bo vidna vaša uporabniška vsebina.

5.2 Potrjujete in strinjate se, da boste izključno odgovorni za uporabniško vsebino, ki ste jo objavili. Zastopate in jamčite, da ste lastnik vseh pravic intelektualne lastnine v zvezi z uporabniško vsebino in da uporabniška vsebina ne: (i) vsebuje oglaševanja, sponzorstva ali promocij; (ii) krši javne politike; (iii) posega v pravice tretjih oseb, npr. osebne pravice (predvsem do lastne podobe), pravic intelektualne lastnine, kot so blagovne znamke, patenti, avtorske pravice ali drugepravice intelektualne lastnine, ki jih varuje zakon; ali (iv) vsebuje materiala, ki je nezakonit oziroma spodbuja ilegalna ali nezakonita dejanja.

5.3 Zastopate in jamčite, da so bile vse potrebne pravice, dovoljenja, soglasja in moralne pravice skrbno in učinkovito pridobljene od udeležencev, nastopajočih, predstavnikov, vlagateljev ali drugih oseb, vključenih v uporabniško vsebino ali pravice, storitve ali prostore v zvezi z vsebino, in da ste pooblaščeni za posedovanje teh pravic po lastni presoji in v obsegu, ki je določen v teh pogojih. Kot uporabniki prav tako jamčite, da uporabniška vsebina ni žaljiva, nespodobna, poniževalna, rasistična ali napadalna do posameznikov ali skupin ljudi.

5.4 Uporabniške vsebine, naložene na Instagramu, ne hranimo. Vaše nastavitve na Instagramu lahko vedno spreminjate in si tako zagotovite zasebnost uporabniške vsebine, ki sevne bo več prikazovala na WingsForLifeWorldRun.com. Edino stvar, ki jo hranimo v zvezi z uporabniško vsebino z Instagrama, je povezava do nje znotraj Instagrama.

5.5 Z objavo uporabniške vsebine na spletni strani podjetja preko Instagrama, dovolite ostalim uporabnikom internetne strani, upraviteljem in uporabnikov spletnih mest (aplikacij in/ali platform), kamor je bila posredovana vaša uporabniška vsebina, uporabo, reproduciranje, distribuiranje, objavljanje, prilagajanje in javno uporabo. Navkljub prej omenjenemu drugi uporabniki internetne strani nimajo drugih pravic kot reprodukcijo, javno obljavljanje, komuniciranje z javnostjo s posredovanjem "oznak" (avtomatično in brez spreminjanja), kot del prepošiljanja vsebine, ki je bila povezana preko omenjenih oznak, obenem pa se morajo ozirati na lastna imena, logotipe, blagovne znamke ali oznake storitve, ki so so bile naložene kot del vaše uporabniške vsebine (npr. vaše uporabniško ime) ("oznake").

Z odstranitvijo vaše uporabniške vsebine z Instagrama, uporabo zasebnih nastavitev ali odsranitvijo oznake, vaša uporabniška vsebina ne bo več prikazovana na spletni strani. Navkljub zgoraj omenjenemu priznavate in se strinjate, da ko je enkrat vaša uporabniška vsebina posredovana v "Share Service", Red Bull ni obvezan, da zagotovi izbris vaše uporabniške vsebine z serverjev ali sistemov, ki jih upravljajo "Share Service" upravljalci, ali zahteva izbris vaše vsebine s spletnih strani.

5.6 Zastopate, jamčite in zagotavljate, da ne boste objavili uporabniške vsebine, ki: (i) negativno prikazuje nas, naša pridružena podjetja oziroma naše ali njihove aktivnosti, poslovanje ali blagovne znamke. Še zlasti se moraš vzdržati od uporabe ali objavljanja Vsebin v zvezi z: (a) ilegalnimi proizvodi, vsebino, storitvami ali materiali; (c) poročanjem o nesrečah, napadih, katastrofah ali nemirih; in/ali (d) konkurenčnimi proizvodi (predvsem pojačami, ki vsebujejo kofein, tavrin ali guarano);
(ii) oponaša koga drugega oziroma je nezakonita, grozeča, žaljiva, klevetniška, posega v pravice zasebnosti ali publicitete, je vulgarna, obscena, bogokletna, pornografska ali kako drugače vprašljiva oziroma krši veljavno zakonodajo;
(iii) spodbuja dejanje, ki bi predstavljalo kaznivo dejanje, dajalo povod za civilno odgovornost ali kako drugače kršilo zakonodajo;
(iv) vsebuje osebne informacije, kot npr. sporočila, ki vsebujejo telefonske številke, številke socialnega zavarovanja, številke računov, naslove ali reference delodajalca;
(vi) vsebuje formulo, navodila ali nasvet, ki lahko povzroči škodo ali poškodbo; oziroma
(vii) vsebuje viruse, trojanske konje ali druge škodljive kode ali skripte.

Dalje, vsako dejanje s strani uporabnika, ki po naši presoji drugim uporabnikom omejuje ali preprečuje uporabo ali uživanje ob naših Storitvah, ne bo dovoljeno.

5.7 Imamo pravico, ne pa tudi obveznost, da nadzorujemo uporabniško vsebino. Imamo pravico, da po lastni presoji in na podlagi kateregakoli razloga urejamo, zavrnemo objavo, odstranimo ali onemogočimo dostop do uporabniške vsebine.

6. Projekt zbiranja sredstev / neposredne donacije fundaciji Wings for Life

Zbiratelj sredstev: Ne glede na to, ali boste sodelovali na teku Wings for Life World Run, lahko (individualno ali kot ekipa) pričnete s svojo kampanjo zbiranja sredstev in sredstva za fundacijo Wings for Life zbirate med prijatelji, sodelavci itd. Če pričnete s svojo lastno kampanjo za zbiranje sredstev, lahko na vaši tekaški spletni strani izbirno navedete posameznike, ki so prispevali sredstva, in sicer njihovo ime in donirani znesek (pod pogojem, da se donator strinja).

Donacije fundaciji Wings for Life: S klikom na gumb „Donirajte“, boste preusmerjeni na obrazec, s katerim lahko neposredno donirate fundaciji Wings for Life (veljajo Pogoji za donacije). Ob izvedbi take donacije, lahko izberete, (a) da boste donacijo izvedli za lastno ali tujo kampanjo zbiranja sredstev na tekaški spletni strani in (b) da sta vaše ime in znesek donacije javno dostopna na zadevni tekaški spletni strani. V ta namen boste morali podati izrecno soglasje za javno objavo z označbo ustreznega okenca ob izvedbi donacije.

Vaše ime in donirani znesek bosta javno dostopna samo, če bosta soglasje za to podala tako oseba, ki je pričela s kampanjo zbiranja sredstev za Wings for Life, kot posameznik, ki je znesek doniral.

7. Odškodnina: Strinjate se, da boste nam, našim pridruženim podjetjem, uradnikom, direktorjem, delničarjem, zaposlenim in predstavnikom v celoti povrnili škodo in prevzeli odgovornost v zvezi z vsemi odgovornostmi, škodo, zahtevki, ukrepi, odhodki, zahtevami ali stroški (vključujoč morebitne pravne stroške v zvezi s temi zahtevki ali škodo), ki nastanejo pri nas zaradi oziroma v povezavi z: (i) vašo uporabo naših Storitev; (ii) uporabniško vsebino, ki jo objavite ali nastane prek vašega članstva; (iii) vašo dejansko ali domnevno kršitvijo teh Pogojev uporabe; (iv) dejansko ali domnevno kršitvijo zastopanja, jamčenja ali zagotavljanja, ki ste nam ga zagotovili; ali (v) vašimi dejanji in opustitvami. Strinjate se, da boste v celoti sodelovali z nami pri odgovoru na zahtevek, ki je predmet vaših obveznosti v skladu s temi Pogoji.

8. Soglasje z novicami

Da bi bili vedno na tekočem, vam lahko pošiljamo naše novice in drugo komunikacijo v zvezi z Vsebino, Storitvami, ponudbo, promocijami in dogodki nas, naših pridruženih podjetij in partnerjev prek e-pošte in telefona, pod pogojem, da ste nam za to dali soglasje. Temu lahko nasprotujete in svoje soglasje kadarkoli prekličete tako, da pošljete e-pošto na: info@wingsforlifeworldrun.com

9. Izključitev odgovornosti in omejitev odgovornosti

9.1 Ne zagotavljamo implicitnega ali eksplicitnega zastopanja ali jamčenja vsake vrste (in vsa zastopanja in jamčenja so eksplicitno zavrnjena v najvišjem obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja) v zvezi s točnostjo, kakovostjo, izdelavo, pravočasnostjo (vključno z dobavo), delovanjem, možnostjo prodaje, razpoložljivostjo ali popolnostjo Spletn strani, Storitev, Vsebine ali do nekršitve industrijskih pravic, pravic intelektualne lastnine in drugih pravic tretjih oseb ali ustreznosti Vsebine za določen namen. Vse odločitve ali dejanja, ki jih storite na podlagi ali v povezavi z informacijami, Vsebino ali Storitvami, ki so na voljo na ali prek Spletne strani, so po vaši lastni presoji in na lastno tveganje. Zavedati se morate, da vsako dejanje, dejavnost in/ali informacijo, ki je prikazana ali na voljo na Spletni strani, izvajajo usposobljeni in izkušeni strokovnjaki in da je vaša odgovornost, da upoštevate previdnostne ukrepe in uporabljate zdravi razum pri uporabi Spletne strani, Vsebin ali Storitev.

9.2 Potrjujete in soglašate, da dostopate do in uporabljate Spletno stran, Vsebine in Storitve na vašo lastno odgovornost na osnovi trenutnega in razpoložljivega stanja in da mi ne odgovarjamo za morebitne napake ali opustitve navedb v Vsebini, Storitvah, razpoložljivosti ali dobavi (vključujoč brez omejitev, ali do njih pride zaradi prekinitve, izbrisa, zamude pri delovanju, prenosa, komunikacijska linije, napake, opustitve ali računalniškega virusa, trojanskih konjev ali druge škodljive kode ali skripte). 

9.3 Ne jamčimo, da bodo Spletna stran, Vsebina ali Storitve brez napak ali delovale nemoteno ali da bodo pomanjkljivosti odstranjene. Pridržujemo si pravico, da lahko kadarkoli in brez obvestila umaknemo Spletno stran, Vsebino ali Storitve (ali njihov del) zaradi kateregakoli razloga oziroma da prekinemo delovanje Spletne strani, Vsebine ali Storitev (ali njihovega dela), kot je to potrebno za izvajanje običajnega in neobičajnega vzdrževanja, odprave napak ali drugih sprememb.

9.4 Včasih hiperpovezave in/ali oglase zagotovimo drugim spletnim stranem, ki niso v naši lasti ali nadzoru. Ne sprejemamo odgovornosti ali obveznosti za material, ki je dobavljen s strani tretjih oseb ali se nahaja na spletni strani tretjih oseb, ki so prek povezave povezane z našo Spletno stranjo. Prav tako nismo odgovorni za spletne strani tretjih oseb in vaš obisk takih spletnih strani je povsem na vaše lastno tveganje.

9.5 Na podlagi odstavkov 9.7 in 9.8 spodaj se strinjate, da mi, naši zaposleni, zaposleni naših pridruženih podjetij, direktorji, distributerji, imetniki licenc in predstavniki niso odgovorni, naj bo po pogodbi, zaradi odškodninske odgovornosti (vključujoč brez omejitev malomarnost) ali kako drugače, za (i) izgubo poslovanja, priložnosti, uporabe, dobička, pričakovanega dobička, pogodb, prihodka, dobrega imena ali pričakovanih prihrankov oziroma (ii) izgubo podatkov ali uporabe podatkov, naj bo neposredna, posredna, posledična ali posebna ter nastala v zvezi z uporabo ali poskusom uporabe Spletne strani, Vsebine ali Storitev, nezmožnostjo uporabe teh zadev, prekinitvijo ali prenehanjem našega nudenja Spletne strani, Vsebine ali Storitev in tudi če smo bili seznanjeni z možnostjo nastanka take škode. 

9.6 V vsakem primeru, v največji možni meri, kot jo dopušča veljavna zakonodaja, nismo odgovorni za škodo ali izgubo, naj bo neposredna ali posredna, ki jo utrpite kot posledico naše nezmožnosti, da zagotovimo Vsebino ali Storitve zaradi kateregakoli razloga, vključujoč a ne omejeno na zapozneli dostop ali prekinitve, nedostavljene podatke ali napačno dostavljene, nedostavljeno Vsebino ali Storitvami zaradi napake strežnika ali višje sile, vključujoč a ne omejeno na naravne katastrofe, vojno ali terorizem, kršitve varnosti ali nepooblaščeno uporabo osebnih podatkov, ki je posledica vdora v računalniški sistem in/ali napake ali pomanjkanja sprejema mreže. Izključitev, ki je opredeljena v tem poglavju, velja tudi v primeru, da smo izgubo ali škodo, ki jo utrpite, predvideli ali bi jo morali predvideti in/ali ste nas obvestili o tveganju, da boste utrpeli predmetno izgubo ali škodo.

9.7 Nič v teh Pogojih ne omejuje ali izključuje naše odgovornosti za smrt ali osebno poškodbo, ki bi nastala zaradi naše malomarnosti, prevare ali goljufive napačne navedbe ali zaradi katerekoli druge odgovornosti, ki je ni moč omejiti ali izključiti z veljavno zakonodajo.

9.8 Nič v teh Pogojih ne vpliva na zakonite pravice, do katerih ste upravičeni kot uporabniki.

10. Prenehanje in mirovanje

10.1 Pridržujemo si pravico do mirovanja, omejitve ali prenehanja vašega uporabniškega računa in/ali dostopa do te Spletne strani kadarkoli, brez obvestila in na lastno presojo, če kršite ali sumimo, da kršite te Pogoje, ali če vaša uporaba Spletne strani, Vsebine ali Storitev škoduje korenom ali drugim tehničnim napravam. Poleg tega lahko kršitev Pogojev predstavlja goljufiv prekršek in vodi v pravne zahtevke in škodo, kakor tudi kazenski pregon. 

10.2 Vse izključitve odgovornosti, odškodnine in izključitve v teh Pogojih ostanejo veljavne po prenehanju teh Pogojev.

11. Pravilnik o varstvu podatkov in zasebnosti

11.1 Informacije, podatki in material, ki nam ga zagotovite v okviru postopka ali kasneje, kakor tudi druge informacije, podatki in material, ki nam ga zagotovite, je predmet našega Pravilnika o varstvu podatkov in zasebnosti. Šteje se, da je trenutna različica našega Pravilnika o varstvu podatkov in zasebnosti del teh Pogojev.

11.2 Razen osebno prepoznavnih informacij in podatkov, ki jih pokriva naš Pravilnik o varstvu podatkov in zasebnosti, se šteje, da so vse informacije, podatki in materiali, ki jih pošljete ali objavite na ali prek te Spletne strani, nezaupne in nelastniške in da nam s tem dodeljujete trajno, nepreklicno, neizključno, brezplačno dovoljenje za uporabo teh informacij, podatkov in materiala po vsem svetu, kot se nam zdi primerno, vključno s kopiranjem, razkrivanjem, distribuiranjem, vključevanjem in drugo uporabo tega materiala in vseh podatkov, podob, zvokov, besedila in drugih zadev, ki so s tem povezana, za vsak komercialen in nekomercialen namen. Zastopate in jamčite, da so vse informacije, podatki in material, ki ga pošljete ali objavite na Spletni strani, v vaši lasti in da imate vse potrebne pravice, da zagotovite zgornja dovljenja. 

12. Izključitev

Vsaka določba teh Pogojev se sestavi ločeno in neodvisno. Na učinkovanje teh Pogojev ne sme vplivati nobena od določb teh Pogojev, ki je povsem ali delno neveljavna ali neizvršljiva. V tem primeru mora biti taka določba omejena ali izključena do najmanjše potrebne mere in zamenjana z veljavno določbo, ki najbolje odraža namen teh Pogojev, tako da ti Pogoji postanejo v polni veljavi in učinkujejo. 

13. Zakonska in sodna pristojnost

Te Pogoje ureja in sestavljeni so v skladu z avstrijsko zakonodajo. Vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi s temi Pogoji, vključno z vprašanji glede obstoja, veljavnosti ali prenehanja, rešuje izključno sodišče, pristojno za komercialne zadeve v dunajskem prvem okrožju, v skladu z zakonodajo, ki velja v Avstriji, brez sklicevanja na konflikte pravne določbe. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. april 1980 je izključena.

14. Jezik

Prvotna različica teh Pogojev je v angleškem jeziku. Vsi prevodi so narejeni zgolj v informativne namene. V primeru spora prevlada angleška različica.

Globalni partner
BF GoodrichPUMA
Lokalni partner
Renault Adriatic SlovenicaFrutabelaSvet 24SiolPlanet TV