წინასწარ რეგისტრაცია3 მაისი

WINGS FOR LIFE

ზურგის ტვინის დაზიანება განკურნებადი უნდა გახდეს

Wings for Life წარმოადგენს ზურგის ტვინის დაზიანებების კვლევის საერთაშორისო არაკომერციულ ფონდს. ჩვენი მისიაა ვიპოვოთ ზურგის ტვინის დაზიანებების განკურნების საშუალება. ჩვენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ვაფინანსებთ საერთაშორისო კლასის სამეცნიერო კვლევებს და კლინიკურ ცდებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ზურგის ტვინის დაზიანებების განკურნებას.

More than being unable to walk

Worldwide, millions of people are dependent on a wheelchair after having sustained a spinal cord injury, most often as the result of a traffic accident or a fall. The health problems they have to face are hard to imagine. They cannot walk, they do not have feeling in parts of their body and they may not have control of their bowl or bladder. Unfortunately, this list goes on and on.

 

Learn more about this devastating injury

Research provides hope

The good news is that highly qualified scientists around the globe are working on solutions. Their discoveries provide hope that it will be possible to improve the quality of life of people with spinal cord injuries, and bring about their recovery. In order to continue their work, scientists rely largely on donations.

 

Detailed information on funded research projects

Together we can help

Millions of people affected share the dream of finding a cure. Through taking part in the Wings for Life World Run you can help us to make this dream a reality.  100% of your entry fee* and donations goes to life-changing research projects. All administrative costs of the event and foundation are kindly covered by the Red Bull company.

* Wings for Life Spinal Cord Research Foundation, invests an amount equal to the value of entry fees, net of VAT, to spinal cord research projects.

 

Yes, count me in
ადგილობრივი პარტნიორი
მერიაsaministro PNGFederacia PNGWC PNGMOXY PNGHyundai PNGGT PNGAlpha PNG1TV აჭარა სპორტიVakemagtipartnertSocialsharksPartnerlogoსაქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი