Wings For Life World Run Imprint

Polityka Prywatności Wings for Life World Run

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności Wings for Life World Run („Polityka”) określa sposób, w jaki firma Red Bull GmbH, której siedziba znajduje się pod adresem Am Brunnen 1, 5330 Fuschl, Austria, (zwana dalej „Red Bull”, „my”, „nas”, „nasze”) gromadzi i przetwarza dane na Twój temat, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową („Strona internetowa”). Kontynuując korzystanie z naszej Strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką.

2. Gromadzone przez nas dane i sposób ich wykorzystania

2.1 Dane, które nam przekazujesz. Kiedy korzystasz z naszej Strony internetowej, korespondujesz z nami lub bierzesz udział w jakimkolwiek naszym konkursie, promocji czy wypełniasz ankietę, możesz przekazywać nam dane, w tym dane umożliwiające identyfikację Twojej osoby („dane osobowe”). Będziemy gromadzić dane wymienione w odpowiednich formularzach lub stronach tam, gdzie poprosimy Cię o ich przekazanie. Kontaktując się z nami lub wchodząc z nami w jakąkolwiek interakcję, możesz zechcieć przekazać nam dodatkowe dane.

2.2 Jeśli jesteś regularnym użytkownikiem naszej Strony internetowej, możesz zdecydować się na utworzenie Konta („Konto”) w naszym serwisie. Dane przekazywane przez Ciebie podczas zakładania Konta mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Założenie Konta w naszym serwisie wiąże się również z nadaniem unikalnego hasła, które umożliwi Ci uzyskanie dostępu do Twojego Konta.

2.3 Jeśli kupisz jakiekolwiek gry, usługi, aplikacje czy inne towary oferowane na naszej Stronie internetowej, będziemy również gromadzić dane dotyczące Twojego adresu dostawy, adresu rozliczeniowego i płatności. Pamiętaj, że nie będziemy przechowywać danych dotyczących Twoich płatności – zajmie się tym podmiot zewnętrzny świadczący usługi obsługi płatności. Jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania naszego newslettera, przekażesz nam dane obejmujące Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, płeć i datę urodzenia.

2.4 Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane w celu umożliwienia Ci korzystania z naszej Strony internetowej i dokonywania poprzez nią zakupów, w celach administracyjnych oraz związanych z usuwaniem usterek i wysyłaniem materiałów marketingowych (o ile wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas takich materiałów).

2.5 Dane, które gromadzimy automatycznie. Kiedy odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy automatycznie gromadzić następujące dane: Twój adres IP, dane logowania, dane dotyczące lokalizacji, typ i wersja przeglądarki internetowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma, informacje na temat Twojej wizyty obejmujące sekwencje łączy URL wykorzystanych do wejścia na naszą Stronę internetową, poruszania się po niej oraz jej opuszczenia, przeglądanych lub wyszukiwanych produktów, błędów pobierania, czasu trwania wizyt na poszczególnych stronach oraz interakcji ze stronami. Do automatycznego gromadzenia danych wykorzystujemy różne techniki, w tym „pliki cookie”, które objaśniono poniżej.

2.6 Zgromadzone automatycznie dane wykorzystujemy: (1) do wewnętrznych działań związanych z zarządzaniem naszą Stroną internetową, w tym do usuwania usterek; (2) do zapewnienia najefektywniejszej dla Ciebie prezentacji treści naszej Strony internetowej na wykorzystywanych przez Ciebie urządzeniach; (3) w ramach naszych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej; (4) do mierzenia i analizy skuteczności reklam kierowanych do Ciebie i innych użytkowników oraz do przedstawiania Ci stosownych reklam; oraz (5) do przygotowywania dla Ciebie i innych użytkowników naszej Strony internetowej sugestii i rekomendacji dotyczących towarów i usług, które mogą Ciebie lub ich zainteresować.

2.7 Dane otrzymywane z innych źródeł. Możemy otrzymywać dane na Twój temat od innych podmiotów Red Bull lub jednostek stowarzyszonych, a także poprzez inne usługi dostępne na naszej Stronie internetowej, jeśli będziesz z nich korzystać. Blisko współpracujemy także z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami świadczącymi usługi techniczne, płatnicze i dostawcze, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o zapytaniach wyszukiwania, wywiadowniami gospodarczymi) i możemy otrzymywać od nich dane na Twój temat (w tym dane publicznie dostępne).

2.8 Tam, gdzie prawo na to zezwala, możemy łączyć dane otrzymywane z innych źródeł, w tym pochodzące z portali społecznościowych, z danymi przekazywanymi przez Ciebie i danymi gromadzonymi na Twój temat, wliczając w to dane pochodzące z plików cookie.

3. Jak udostępniamy i ujawniamy Twoje dane?

3.1 Możemy udostępnić Twoje dane jednostkom stowarzyszonym Red Bull w celach wymienionych w niniejszej Polityce oraz podmiotom zewnętrznym również w niej wymienionym. Możemy także udostępnić Twoje dane podmiotom zewnętrznym w przypadku, gdy: (1) w celu łatwiejszego świadczenia usług lub poszerzenia ich zakresu konieczne jest zaangażowanie zewnętrznego usługodawcy; (2) wyraźnie tego zażądasz (na przykład za pośrednictwem portali społecznościowych); (3) będzie to konieczne ze względu na wyrok sądowy lub jakikolwiek inny wymóg prawny lub regulacyjny; (4) będzie to konieczne w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem przedsiębiorstwa; (5) w celu egzekwowania postanowień naszego Regulaminu; (6) w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych użytkowników, konsumentów i podmiotów zewnętrznych oraz (7) w celu ochrony naszych praw i mienia oraz praw i mienia naszych gości i podmiotów zewnętrznych.

4. Jak zgodzić się na działania w ramach marketingu bezpośredniego i jak z nich zrezygnować?

4.1 My oraz wybrane podmioty zewnętrzne możemy wykorzystywać dane przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem naszej Strony internetowej do celów marketingu bezpośredniego, aby przekazywać nowe informacje, newslettery, informacje o wydarzeniach czy inne wiadomości, które naszym zdaniem mogą Cię interesować. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, przed wysłaniem materiałów o charakterze marketingu bezpośredniego zwrócimy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody. W każdym przypadku damy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów o charakterze marketingu bezpośredniego przy okazji każdego wysłanego powiadomienia.

5. Pliki cookie i inne technologie

5.1 Do automatycznego gromadzenia danych wykorzystujemy „pliki cookie”. Pliki cookie są plikami tekstowymi zawierającymi niewielkie ilości informacji, które strona internetowa może wysyłać Twojej przeglądarce. Następnie są one przechowywane na Twoim komputerze jako znaczniki, które pozwalają odróżnić Twój komputer, ale nie zawierają odniesienia do Ciebie. Niektóre z naszych Stron internetowych używają plików cookie, aby podczas ponownych odwiedzin ułatwić korzystanie z nich. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, żeby powiadamiała Cię przed przyjęciem pliku cookie, dzięki czemu będziesz mieć możliwość zadecydowania, czy chcesz go zaakceptować. Możesz także zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak jeśli to zrobisz, niektóre z naszych Stron internetowych mogą nie działać poprawnie.

5.2 Więcej informacji o poszczególnych plikach cookie wykorzystywanych przez tę Stronę internetową znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookie.

6. Odnośniki do innych stron internetowych i mediów społecznościowych

6.1 Odnośniki do innych stron internetowych udostępniamy wyłącznie w celach informacyjnych. Nie kontrolujemy innych stron internetowych i nie są one objęte zakresem niniejszej Polityki. Gdy odwiedzasz inne strony internetowe za pośrednictwem udostępnionych odnośników oznacza to, że operatorzy tych stron mogą gromadzić dane na Twój temat i używać ich zgodnie z postanowieniami ich polityki prywatności, która może różnić się od naszej.

6.2 Na niektórych podstronach naszej Strony internetowej podmioty zewnętrzne, które poprzez naszą Stronę internetową dostarczają treści, aplikacje czy wtyczki, mogą śledzić sposób, w jaki wykorzystujesz treści, aplikacje i wtyczki, lub dostosowywać je do Twoich potrzeb. Przykładowo jeśli udostępnisz artykuł z naszej Strony korzystając z przycisku udostępniania w mediach społecznościowych (np. na portalu Facebook, Twitter czy Google Plus), sieć społecznościowa, która stworzyła ten przycisk, zarejestruje takie działanie. Aby dowiedzieć się więcej na temat wtyczek mediów społecznościowych dostępnych na naszej Stronie internetowej, zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookie.

7. Archiwizacja danych

7.1 Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej, niż będzie to konieczne do realizacji naszych celów biznesowych ani też dłużej, niż wymagają tego przepisy prawa. Prosimy jednak pamiętać, że możemy zachować niektóre dane po tym, jak zamkniesz Konto w naszym serwisie, na przykład jeśli będzie to konieczne dla wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak przechowywanie danych dla celów związanych z opodatkowaniem i księgowością.

8. Twoje prawa

8.1 Jeśli zechcesz uzyskać kopię danych osobowych, które przechowujemy, skontaktuj się z nami pod adresem podanym poniżej. Zanim zrealizujemy Twoją prośbę, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości i przekazanie bardziej szczegółowych informacji na temat Twojego wniosku. Dołożymy starań, by udzielić odpowiedzi w stosownym czasie, a w każdym razie w terminie wymaganym przepisami prawa.

8.2 Jeśli posiadasz Konto w naszym serwisie, możesz uzyskać dostęp do posiadanych przez nas danych osobowych na Twój temat za pośrednictwem Twojego Konta, aby otrzymać ich kopię lub poprawić nieprawidłowe dane, zmienić je lub usunąć. Możesz również zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie.

8.3 Twoim obowiązkiem jest podawanie prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji na Twoim Koncie internetowym oraz ich aktualizowanie. Możesz też zaktualizować swoje dane osobowe kontaktując się z nami, używając danych kontaktowych zawartych poniżej. Upewnij się, że w pierwszej wiadomości umieścisz swoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika i kod pocztowy, ponieważ pomaga nam to chronić Twoje zapisane na Koncie dane i preferencje przed nieupoważnionym dostępem.

9. Bezpieczeństwo informacji

9.1 Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe znajdujące się pod naszą kontrolą przed nieupoważnionym dostępem, gromadzeniem, wykorzystaniem, ujawnieniem, kopiowaniem, modyfikowaniem lub usunięciem. Wszystkie przekazane nam informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

9.2 Jeśli posiadasz hasło umożliwiające dostęp do naszej Strony internetowej, odpowiadasz za bezpieczne przechowywanie tego hasła i zachowanie jego poufności.

10. Przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu

10.1 Ze względu na to, że Internet jest środowiskiem globalnym, używanie go do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nierozerwalnie wiąże się z przesyłaniem danych na skalę międzynarodową. Chociaż na ogół przechowujemy wszystkie dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem naszej Strony internetowej w Twoim regionie (na przykład dla użytkowników z Europy jest to Europejski Obszar Gospodarczy), możliwe jest, że Twoje dane osobowe zostaną przesłane podmiotom spoza Twojego regionu (gdzie przepisy o ochronie danych osobowych mogą być inne). W przypadku takiego przesyłania danych zapewniamy, że odbywa się ono zgodnie z wynikającymi z umowy lub innymi zasadami dotyczącymi ochrony danych.

11. Korzystanie z tej Strony internetowej przez osoby małoletnie

11.1 Jeśli nie masz ukończonych 14 lat, musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed podaniem nam swoich danych przez naszą Stronę internetową. Użytkownicy nieposiadający takiej zgody nie mogą podawać nam swoich danych, a jeśli to uczynią, zaprzestaniemy przetwarzania ich danych w momencie, gdy to wykryjemy.

12. Zmiany w Polityce

12.1 Niniejszą Politykę ostatni raz zaktualizowano 04.02.2016. Za każdym razem, kiedy wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Polityki, informacja o nich zostanie zamieszczona na stronie głównej naszej Strony internetowej i będzie tam widoczna przez 30 dni. Kontynuując korzystanie z naszej Strony internetowej, potwierdzasz swoją zgodę na wprowadzone zmiany.

13. Pytania dotyczące niniejszej Polityki

13.1 Niniejszą Stronę internetową obsługuje Red Bull GmbH. W przypadku pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących niniejszej Polityki lub naszego postępowania z Twoimi danymi, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@redbull.com.

PARTNERZY LOKALNI
PoznańTVN24TRÓJKAMovemediaBieganie.plAortaBiegamBoLubięOttobock