Wings For Life World Run Terms of Use

POGOJI UPORABE

Zadnjič posodobljeno oktobra 2017

1. Splošne informacije

1.1 Informacije o nas in Spletni strani: Spletna stran WingsforLifeWorldRun.com („Spletna stran“) vam zagotavlja dostop do svojih interaktivnih spletnih strani, aplikacij in storitev. S Spletno stranjo upravlja Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Avstrija (v nadaljevanju “mi”, “nas”, “naš” oziroma “Red Bull”). Ti Pogoji predstavljajo pravila, ki veljajo za Spletno stran in njene Storitve in Vsebino, ki jo Red Bull daje na voljo oziroma dovoli uporabnikom, da jo dajo na voljo prek naših storitev (v nadaljevanju "vi", "vaš" ali “uporabnik”). Te Pogoje morate brati natančno, saj, med drugim, pojasnjujejo omejitve naše odgovornosti do vas in urejajo dogovor med vami in nami. Če se ne strinjate s temi Pogoji, ne uporabljajte te Spletne strani, Vsebine ali Storitev.

1.2 Sprejem pogojev: Z uporabo WingsforLifeWorldRun.com ali brskanjem po Storitvah ali Vsebini se strinjate, da vas obvezujejo ti Pogoji. Poleg tega določena dodatna pravila veljajo za posamezne Storitve, kot na primer Pravilnik o varstvu podatkov in zasebnosti, in taka pravila morajo biti objavljena na Spletni strani in šteje se, da so del Pogojev (skupaj z drugimi obrazci, prilogami ali dodatki, vključenimi z referenco in povezavami do teh Pogojev, skupaj imenovani kot "Pogoji"). Če se želite prijaviti in udeležiti dogodka “Wings for Life World Run”, morate sprejeti Red Bullove ´Pogoje udeležbe`. To storite s klikom na okvirček v času “prijave” pri zadevnem gostitelju skupine Red Bull. 

1.3 Spremembe Red Bullovih Pogojev: Red Bull si pridržuje pravico do občasnega pregleda in prenove Pogojev. Glede takih sprememb boste pravočasno obveščeni in štelo se bo, da ste take spremembe sprejeli, če Red Bull od vas ne prejme pisnega ugovora v zakonsko predpisanem času oziroma če boste po objavi Red Bullovih prenovljenih Pogojev še naprej uporabljali Spletno stran, Storitve ali Vsebino. Zato morate občasno preverjati Spletno stran in pregledati trenutne Pogoje, ker vas obvezujejo.

1.4 Izboljšava Spletne strani: Red Bull vas spodbuja, da podate povratno mnenje glede kakovosti in želja v zvezi s Storitvami, Spletno stranjo in Vsebino. Če imate pritožbo oziroma ste seznanjeni, da so bili ti Pogoji kršeni s strani uporabnika ali druge tretje osebe, se obrnite na nas. To lahko storite tako, da nas kontaktirate na  contact@wingsforlifeworldrun.com

1.5 Pojasnitev izrazov: Besede, ki so v teh Pogojih napisane z veliko začetnico, imajo naslednje pomene:

“Vsebina” pomeni vse informacije, materiale in medije, predvsem besedilo, podatke, umetniško delo, grafike, fotografije, tisk, posnetek, programsko opremo, zvoke, glasbo, zvočne zapise, video posnetke in druge gibljive in negibljive slike in material, ki smo ga ustvarili ali prispevali mi, naj bo v obliki predvajanja v živo, prenosa, elektronskih podatkov ali v drugi obliki na ali prek Spletne strani;

“Uporabnik” pomeni uporabnik v okviru pomena 1. člena KSchG [Zakona o varstvu potrošnikov].

“Pravice intelektualne lastnine” pomeni pravice intelektualne lastnine, ki vključujejo, vendar niso omejene na avtorske pravice, moralne pravice, registriran dizajn, patenti, blagovne znamke, storitvene znamke, znamke, pravice iz vzorca ali modela (ne glede na to, ali je registriran ali ne), pravice industrijske lastnine, pravice podatkovne baze, poslovne skrivnosti, pravice zaupanja in vse druge podobne pravice (vključujoč prijave za registracijo katerekoli od omenjenih pravic) in vse druge obnovitve in podaljšanja pravic kjerkoli na svetu;

“Storitve” pomeni storitve kot so dostop, programska oprema, orodja, računalniški programi (widgets) in Vsebina, ki vam je dostopna na Spletni strani;

“Spletna stran” pomeni www.WingsforLifeWorldRun.com.

2. Avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine: Vsa Vsebina in Storitve Spletne strani, vključno z Vsebino in Storitvami, ki jih zagotovijo uporabniki, npr. vso besedilo, logotipi, blagovne znamke, grafike, umetniška dela, zvoki, glasba in programska oprema (vključujoč programsko opremo za dostop), so zaščitene z avtorskimi pravicami, moralnimi pravicami, registriranimi dizajni, patenti, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami, znamkami, pravicami iz vzorca ali modela, pravicami industrijske lastnine, pravicami podatkovne baze, poslovnimi skrivnostmi, pravicami zaupanja in drugimi podobnimi pravicami. Vse Pravice intelektualne lastnine, ki obstajajo na Spletni strani in v Vsebini ali Storitvah, so v naši lasti oziroma imamo dovoljenje zanje. Vse pravice si pridržujemo mi oziroma, če jih zagotavlja tretja oseba, ta tretja oseba (tudi če taka Vsebina ali Storitev ni izrecno prepoznana kot zakonsko zaščitena ali registrirana, to ne predstavlja našega odreka veljavnih pravic intelektualne lastnine v zvezi s tako Vsebino ali Storitvami v celoti ali delno). Tudi če taka

blagovna znamka, ime in logotip niso izrecno prepoznani kot zakonsko zaščiteni ali registrirani, to ne predstavlja našega odreka veljavnih Pravic intelektualne lastnine v zvezi s to blagovno znamko, imenom ali logotipom. Reproduciranje, kopiranje, objavljanje, ponovno objavljanje, predvajanje, snemanje, prenašanje ali urejanje Vsebine, materialov ali njihovega dela/delov ni dovoljeno brez Red Bullovega vnaprejšnjega pisnega soglasja, kakor tudi delovanje ali poskus delovanja, ki bi kršilo Red Bullove

Pravice intelektualne lastnine ali druge Pravice intelektualne lastnine, za katere imamo dovoljenje oziroma so v lasti tretjih oseb. Enako velja za ideje in koncepte, na katerih temelji Spletna stran, njena Vsebina ali Storitve, tudi če niso zaščitene s Pravicami intelektualne lastnine.

Vsako reproduciranje Vsebine, Storitev ali njihovega dela mora biti izrecno dogovorjeno z Red Bullom in jasno označeno s strani uporabnika z Red Bullovim znakom avtorskih pravic, kot sledi: 

© Red Bull GmbH.

3. Registracija uporabnika

3.1 Registracija in račun: Za dostop in uporabo določenih karakteristik storitev, npr. storitev pošiljanja novic, morate postati naš registrirani uporabnik. Za registracijo morate imeti vsaj 18 let. Registrirate se z izpolnitvijo Red Bullovega obrazca za registracijo ali, če preko družbenega medija, kot je Facebook, vam Red Bull dovoli, da se prijavite z uporabo npr. Facebook Connect (za več informacij glejte Red Bullovo Politiko o varstvu podatkov ali Pravilnik o zasebnosti). Registrirate se lahko le, če (a) ste sprejeli Red Bullove Pogoje; (b) Red Bullu podali popolne in točne informacije ob registraciji; in (c) v primeru, da ste se registrirali z izpolnitvijo Red Bullovega obrazca za registracijo, ste po izpolnitvi obrazca od Red Bulla prejeli e-mail s potrditvijo registracije ("račun"). Na Spletni strani se lahko registrirate le z enim Računom. Določena Vsebina ali Storitve so lahko dostopne ali nedostopne določenim uporabnikom po Red Bullovi presoji.

3.2 Uporabniško ime in geslo: Z registracijo pri Red Bullu jamčite, da so informacije, ki ste jih podali za svoj račun (skupaj z drugimi informacijami, ki jih občasno predložite Red Bullu, kot del registracijskega procesa ali drugače), popolne, resnične, točne in da niso zavajajoče na kakršenkoli način. Odgovorni ste, da Red Bull obvestite o morebitnih spremembah teh informacij z namenom zagotavljanja, da so informacije vedno ažurne. Odgovorni ste za vse dejavnosti, ki potekajo na vašem Računu, ne glede na to, ali ste jih implicitno ali eksplicitno odobrili ali ne. Nemudoma morate

obvestiti Red Bull o morebitni nedovoljeni uporabi vašega Računa. Odgovorni ste za izgube, ki jih utrpi Red Bull ali drug uporabnik Spletne strani zaradi tretje osebe, ki je uporabljala vaš Račun. Ne smete uporabljati Računa, ki pripada nekomu drugemu. Red Bull ne odgovarja za morebitne izgube ali škodo, ki nastane zaradi vašega neupoštevanja teh obveznosti. 
Zavedajte se, da se informacije, ki ste jih podali (vaše ime, spol, letnica rojstva), lahko izpišejo na Spletni strani (npr. vaše povratno mnenje, komentar ali vsebina).

4. Pravice in obveznosti uporabnika

4.1 Vaše pravice za „osebno uporabo“: Red Bull vam in drugim uporabnikom zagotavlja pravico do dostopa do Spletne strani in uporabe Storitev in Vsebine, ko je sproti na voljo. Prenesete ali kopirate lahko Vsebino oziroma se poslužujete Storitev na Spletni strani za vašo zasebno uporabo v obliki nekomercialnega ogleda, kopiranja in deljenja, kjer je to tehnično mogoče (v nadaljevanju “osebna uporaba”). Vsaka nadaljnja uporaba Vsebin ali Storitev, še zlasti uporaba za interese, aktivnosti, storitve ali proizvode tretjih oseb ali svojih lastnih, je strogo prepovedana.

4.2 Vaše obveznosti: Soglašate, da vaše obveznosti v povezavi s Spletno stranjo, Vsebino in Storitvami vključujejo:

(i) ne smete kopirati, reproducirati, ponovno objaviti, javno prikazati, prevesti, prenesti, naložiti ali distribuirati na kakršenkoli način (vključno z “zrcaljenjem”) kateregakoli dela Spletne strani ali Vsebine ali Storitev na drug računalnik, strežnik, spletno stran ali drug medij za objavo ali distribucijo, razen kot je to izrecno dovoljeno v teh Pogojih ali kako drugače dogovorjeno z nami v pisni obliki;

(ii) Vsebine ali Storitev ne smete uporabljati v komercialne namene, vključujoč brez omejitev prodajo dostopa do Spletne strani, Storitev ali Vsebine, razen kot izrecno dovoljeno v teh Pogojih ali kako drugače dogovorjeno z nami v pisni obliki;;

(iii) ne smete popravljati, spreminjati ali prilagajati nobenega dela Vsebine ali Storitev (vsak sprememba je “adaptacija”) brez Red Bullovega vnaprejšnjega pisnega soglasja. Če Red Bull poda svoje soglasje za adaptacijo, potrjujete in soglašate, tako da zahtevate, da bo Red Bull pridobil nepreklicne, globalne, stalne, neizključne, prenosljive, v celoti plačane in neomejene pravice do uporabe katerekoli adaptacije in vseh materialov, naj bodo predloženi nam ali ne, kakor tudi njihovih delov, predvsem, a ne omejeno na vsakršno urejanje, rez ali izvleček ter vse druge materiale, ki jih

ustvarite vi ali vaše odvisno podjetje, zaposleni, imetniki podlicenc, pogodbeniki ali druge osebe ali podjetja, na podlagi ali v povezavi z Vsebino, Storitvami ali adaptacijo, brezplačno in za kakršnokoli znano ali še neznano uporabo po nastanku; 

(iv) ne smete spreminjati, dajati narazen, izvajati obratno inženirstvo, razstavljati ali ustvarjati izpeljano delo na podlagi programske opreme na Spletni strani;

(v) ne smete (poskušati) ovirati, onemogočiti, posegati ali skušati posegati v Spletno stran ali njene dele (vključno z njenimi varnostnimi zadevami ali transakcijami, kot se lahko sklepa na Spletni strani) oziroma na kakršenkoli način reproducirati ali preprečiti navigacijsko strukturo Spletne strani, pridobiti ali skušati pridobiti Vsebino ali Storitve na druge načine, ki niso s tem namenom podani na Spletni strani;

(vi) ne smete očrniti Red Bulla, Red Bullovih odvisnih podjetij, Red Bullovih ali njihovih dejanj, poslovanja ali znamk. Še zlasti se morate vzdržati od uporabe Vsebine v povezavi z: (a) nedovoljenimi proizvodi, vsebino, storitvami ali materiali; (b) proizvodi, vsebino, storitvami ali materiali v zvezi ali povezavi z obscenostjo, pornografijo ali podobnim materialom za odrasle; (c) pokrivanjem nesreč, napadov, katastrof ali nemirov; in/ali konkurenčnimi proizvodi (še zlasti pijačami, ki vsebujejo kofein, tavrin ali guarano);

(vii) Spletne strani, Vsebin ali Storitev ne smete uporabljati v nezakonite namene ali za objavo, povezavo do, izdajo ali prikaz nezakonitega materiala (to vključuje, a ni omejeno na, piratsko programsko opremo ali drug material, ki je obscen, preteč, škodoželjen, varljiv, škodljiv, žaljiv, klevetniški, ustrahovalen, diskriminatorski na podlagi veroizpovedi, spola, spolne usmerjenosti, rase, narodnosti, starosti ali invalidnosti) oziroma takega, ki krši pravice (vključno, a ne omejeno na PIL) nas in/ali tretjih oseb oziroma spodbuja ali posreduje kriminalno dejavnost ali vsebuje viruse, trojanske konje ali druge škodljive kode ali skripte;  

(viii) pri uporabi Spletne strani, Vsebine in Storitev morate upoštevati vse veljavne zakone in uredbe in soglašati, da ne boste posegali v pravice Red Bulla, Red Bullovih odvisnih podjetjih, drugih uporabnikov ali tretjih oseb. 

(ix) spoštovati in upoštevati morate vse omejitve obsega podatkov, ki veljajo za Spletno stran, Vsebino ali Storitve.

4.3 Brez oglaševanja: Nimate dovoljenja za uporabo Spletne strani, Vsebine ali Storitev za namen oglaševanja ali za namen prikaza informacij v povezavi s komercialnimi aktivnostmi, storitvami ali proizvodi, razen kot je to izrecno dovoljeno v teh Pogojih ali kako drugače dogovorjeno z Red Bullom v pisni obliki. 

4.4 Dodelitev: Teh Pogojev in vseh pravic in dovoljenj, ki so s tem zagotovljena, ne smete prenesti ali dodeliti brez Red Bullovega izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja. Če prenesete ali dodelite katerokoli pravico, obveznost ali dolžnost, se obvezujete, zastopate in jamčite, da: (i) vsaka dodelitev pravic ali obveznosti, ki so tu zagotovljene, ni v nasprotju ali neskladju z vsako in vsemi določbami teh Pogojev; in (ii) da je vsaka obveznost in dolžnost do Red Bulla skrbno odrejena in v celoti upoštevana s strani vsakega pooblaščenca. Tudi po dodelitvi niste oproščeni vaših obveznosti in dolžnosti do nas v skladu s temi Pogoji. Dodelitev Red Bullovih pravic ali obveznosti lahko izvede Red Bull po lastni presoji.

4.5 Spremembe Storitev: Red Bull si pridržuje pravico do občasnega pregleda, prenove, spremembe, izboljšave ali prenehanja Spletne strani, Red Bullovih Storitev ali Vsebine, brez da bi vas o tem vnaprej obvestili. Taki tehnični pregledi, vezani na vsebino, in morebitna vzdrževalna dela lahko vključujejo brez omejitev razširitev ali spremembo posameznih področij, ki so na voljo na Spletni strani, in adaptacijo tehničnih formatov, ki obsega Storitve ali Vsebino. Dostop do Spletne strani in njenih Storitev ali Vsebine je lahko začasno ali stalno onemogočen brez vnaprejšnjega obvestila v primeru sistemske napake, pregleda ali popravila oziroma zaradi razlogov, ki so zunaj Red Bullovega razumnega nadzora. Ne odgovarjamo v primeru, da zaradi kakršnegakoli razloga Spletna stran, Vsebina ali Storitve niso dostopne. Seznanjeni ste s tem, da lahko Red Bull kadarkoli preneha z nudenjem Spletne strani, njenih Vsebin ali Storitev. V nobenem primeruRed Bull ni obvezan zagotavljati storitev vzdrževanja ali podpore.

5. Uporabniška vsebina

5.1 Red Bull uporabnikom dovoli prikaz sporočil, besedila, ilustracij, podatkov, datotek, podob, grafik, slik, komentarjev, zvokov, glasbe, video posnetkov, informacij, vsebin in/ali drugih materialov (“uporabniška vsebina”) prek Spletne strani. Z nalaganjem vaše uporabniške vsebine na družbenem omrežju, kot je Instagram, s sklicevanjem na Red Bull, je uporabniška vsebina dostopna Red Bullu, pod pogojem, da je vaša vsebina na družbenem omrežju dostopna javnosti. Če je vaša uporabniška vsebina namenjena javnosti, je tako dostopna za vse uporabnike in uporabniki jo lahko delijo prek spleta (npr. drugim tretjim spletnim stranem). V skladu s pravicami in dovoljenji, ki jih zagotovite, je vsaka uporabniška vsebina, ki jo naložite, shranite, prenesete, pošljete, izmenjate ali naredite dostopno prek družbenih medijev za Spletno stran, ustvarjena, v lasti in nadzoru izključno vas in ne Red Bulla. Red Bull vam je jamči zaupnosti v zvezi z uporabniško vsebino. Izključno vaša odgovornost je, da spremljate in zaščitite morebitne pravice intelektualne lastnine, ki jih imate v zvezi s svojo uporabniško vsebino, Red Bull pa ne sprejema odgovornosti zanjo.

5.2 Red Bull nima lastniških pravic v zvezi z uporabniško vsebino in potrjujete in strinjate se, da boste vi sami izključno odgovorni za uporabniško vsebino, ki ste jo objavili. Zastopate in jamčite, da ste lastnik vseh pravic intelektualne lastnine v zvezi z uporabniško vsebino in da uporabniška vsebina ne: (i) vsebuje oglaševanja, sponzorstva ali promocij; (ii) krši javne politike; (iii) posega v pravice tretjih oseb, npr. osebne pravice (predvsem do lastne podobe), pravic intelektualne lastnine, kot so blagovne znamke, patenti, avtorske pravice ali drugepravice intelektualne lastnine, ki jih varuje zakon; ali (iv) vsebuje materiala, ki je nezakonit oziroma spodbuja ilegalna ali nezakonita dejanja.

5.3 Zastopate in jamčite, da so bile vse potrebne pravice, dovoljenja, soglasja in moralne pravice skrbno in učinkovito pridobljene od udeležencev, nastopajočih, predstavnikov, vlagateljev ali drugih oseb, vključenih v uporabniško vsebino ali pravice, storitve ali prostore v zvezi z vsebino, in da ste pooblaščeni za posedovanje teh pravic po lastni presoji in v obsegu, ki je določen v teh pogojih.

5.4 Uporabniške vsebine, naložene na družbena omrežja, ne hranimo. Vaše nastavitve na posameznem družbenem omrežju lahko vedno spreminjate in tako zagotovite zasebnost uporabniške vsebine. Uporabniška vsebina  se ne bo več prikazovala na WingsForLifeWorldRun.com. Edina stvar, ki jo hranimo v zvezi z vašo uporabniško vsebino na družbenem omrežju, je povezava do nje. Uporabnikova uporaba tretje platforme (npr. Facebook, Instagram) je odvisna od pogojev zadevne strani. Red Bull ne prevzema nobene odgovornosti, če udeleženec ne upošteva pogojev tretje platforme.

5.5 Z objavo vaše uporabniške vsebine na spletni strani prekdružbenih medijev Red Bullu dajete omejeno, ne-ekskluzivno, brezplačno, v celoti plačano licenco drugim uporabnikom Spletne strani in operaterjem in uporabnikom drugih spletnih strani, aplikacij in/ali platform, kamor je bila vaša vsebina deljena ali vdelana s pomočjo Storitev („Storitve deljenja“), za občasno uporabo, kopiranje, ponovno objavo, prenos ali drug način distribuiranja, javni prikaz, javno izvedbo, prilagajanje, pripravo izpeljanih del, združevanje, javno uporabo ali kako drugačno komuniciranje javnosti vaše uporabnipke vsebine, s pomočjo Storitev deljenja Spletne strani. Navkljub prej omenjenemu nič v teh Pogojih uporabe ne daje pravice drugim uporabnikom Spletne strani v zvezi z lastniškim imenom, logotipom, blagovno znamko ali storitveno znamko, ki ste jo naložili vi v okviru vaše uporabniške vsebine (na primer, vaše uporabniško ime) („oznake“), razen pravice do reproduciranja, javne objave, komuniciranja teh oznak , samodejno in brez sprememb, kot del ponovne objave vaše uporabniške vsebine, ki je bila povezana prek teh oznak Navkljub zgoraj omenjenemu priznavate in se strinjate, da ko je enkrat vaša uporabniška vsebina posredovana v "Storitve deljenja", Red Bull ni obvezan, da zagotovi izbris vaše uporabniške vsebine s strežnikov ali sistemov, ki jih upravljajo "Storitve deljenja"oziroma zahteva, da uporabnik Spletne strani ali Storitev deljenja izbriše del vaše uporabniške vsebine

5.6 Zastopate, jamčite in zagotavljate, da ne boste objavili uporabniške vsebine, ki:

(i) negativno prikazuje Red Bull, Red Bullova pridružena podjetja oziroma Red Bullove ali njihove aktivnosti, poslovanje ali blagovne znamke. Še zlasti se moraš vzdržati od uporabe ali objavljanja Vsebin v zvezi z: (a) ilegalnimi proizvodi, vsebino, storitvami ali materiali; (c) poročanjem o nesrečah, napadih, katastrofah ali nemirih; in/ali (d) konkurenčnimi proizvodi (predvsem pojačami, ki vsebujejo kofein, tavrin ali guarano);

(ii) oponaša koga drugega oziroma je nezakonita, grozeča, žaljiva, klevetniška, posega v pravice zasebnosti ali publicitete, je vulgarna, obscena, bogokletna, pornografska ali kako drugače vprašljiva oziroma krši veljavno zakonodajo;

(iii) spodbuja dejanje, ki bi predstavljalo kaznivo dejanje, dajalo povod za civilno odgovornost ali kako drugače kršilo zakonodajo;

(iv) je oglas za blago ali storitve ali pridobivanje sredstev;

(v) vsebuje osebne informacije, kot npr. sporočila, ki vsebujejo telefonske številke, številke socialnega zavarovanja, številke računov, naslove ali reference delodajalca;

(vi) vsebuje formulo, navodila ali nasvet, ki lahko povzroči škodo ali poškodbo; oziroma

(vii) vsebuje viruse, trojanske konje ali druge škodljive kode ali skripte.

Dalje, vsako dejanje s strani uporabnika, ki po Red Bullovi presoji drugim uporabnikom omejuje ali preprečuje uporabo ali uživanje Red BullovihStoritev, ne bo dovoljeno.

5.7 Red Bull ima pravico, ne pa tudi obveznost, da nadzoruje uporabniško vsebino. Red Bull ima pravico, da uredi, zavrne objavo, odstrani ali onemogoči dostop do uporabniške vsebine.

6. Projekt zbiranja sredstev / neposredne donacije fundaciji Wings for Life

Zbiratelj sredstev: Ne glede na to, ali boste sodelovali na teku Wings for Life World Run, lahko (individualno ali kot ekipa) pričnete s svojo kampanjo zbiranja sredstev in sredstva za fundacijo Wings for Life zbirate med prijatelji, sodelavci itd. Če pričnete s svojo lastno kampanjo za zbiranje sredstev, lahko na vaši tekaški spletni strani izbirno navedete posameznike, ki so prispevali sredstva, in sicer njihovo ime in donirani znesek (pod pogojem, da se donator strinja).

Donacije fundaciji Wings for Life: S klikom na gumb „Donirajte“, boste preusmerjeni na obrazec, s katerim lahko neposredno donirate fundaciji Wings for Life (veljajo Pogoji za donacije). Ob izvedbi take donacije, lahko izberete, (a) da boste donacijo izvedli za lastno ali tujo kampanjo zbiranja sredstev na tekaški spletni strani in (b) da sta vaše ime in znesek donacije javno dostopna na zadevni tekaški spletni strani. V ta namen boste morali podati izrecno soglasje za javno objavo z označbo ustreznega okenca ob izvedbi donacije.

Vaše ime in donirani znesek bosta javno dostopna samo, če bosta soglasje za to podala tako oseba, ki je pričela s kampanjo zbiranja sredstev za Wings for Life, kot posameznik, ki je znesek doniral.

7. Odškodnina: Strinjate se, da boste Red Bullu, Red Bullovim pridruženim podjetjem, uradnikom, direktorjem, delničarjem, zaposlenim in predstavnikom v celoti povrnili škodo in prevzeli odgovornost v zvezi z vsemi odgovornostmi, škodo, zahtevki, tožbami, odhodki, zahtevami ali stroški (vključujoč morebitne pravne stroške v zvezi s temi zahtevki ali škodo), ki nastanejo pri Red Bullu zaradi oziroma v povezavi z: (i) vašo uporabo Red Bullovih Storitev; (ii) uporabniško vsebino, ki jo objavite ali nastane prek vašega članstva; (iii) vašo dejansko ali domnevno kršitvijo teh Pogojev uporabe; (iv) dejansko ali domnevno kršitvijo zastopanja, jamčenja ali zagotavljanja, ki ste ga zagotovili Red Bullu; ali (v) vašimi dejanji in opustitvami. Strinjate se, da boste v celoti sodelovali z nami pri odgovoru na zahtevek, ki je predmet vaših obveznosti v skladu s temi Pogoji.

8. Izključitev odgovornosti in omejitev odgovornosti

8.1 Ne zagotavljamo implicitnega ali eksplicitnega zastopanja ali jamčenja vsake vrste (in vsa zastopanja in jamčenja so eksplicitno zavrnjena v najvišjem obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja) v zvezi s točnostjo, kakovostjo, izdelavo, pravočasnostjo (vključno z dobavo), delovanjem, možnostjo prodaje, razpoložljivostjo ali popolnostjo Spletn strani, Storitev, Vsebine ali do nekršitve industrijskih pravic, pravic intelektualne lastnine in drugih pravic tretjih oseb ali ustreznosti Vsebine za določen namen. Vse odločitve ali dejanja, ki jih storite na podlagi ali v povezavi z informacijami, Vsebino ali Storitvami, ki so na voljo na ali prek Spletne strani, so po vaši lastni presoji in na lastno tveganje. Zavedati se morate, da vsako dejanje, dejavnost in/ali informacijo, ki je prikazana ali na voljo na Spletni strani, izvajajo usposobljeni in izkušeni strokovnjaki in da je vaša odgovornost, da upoštevate previdnostne ukrepe in uporabljate zdravi razum pri uporabi Spletne strani, Vsebin ali Storitev.

8.2 Potrjujete in soglašate, da dostopate do in uporabljate Spletno stran, Vsebine in Storitve na vašo lastno odgovornost na osnovi trenutnega in razpoložljivega stanja in da Red Bull ne odgovarja za morebitne napake ali opustitve navedb v Vsebini, Storitvah, razpoložljivosti ali dobavi (vključujoč brez omejitev, ali do njih pride zaradi prekinitve, izbrisa, zamude pri delovanju, prenosa, komunikacijska linije, napake, opustitve ali računalniškega virusa, trojanskih konjev ali druge škodljive kode ali skripte). 

8.3 Red Bull ne jamči, da bodo Spletna stran, Vsebina ali Storitve brez napak ali delovale nemoteno ali da bodo pomanjkljivosti odstranjene. Red Bull si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli in brez obvestila odstrani Spletno stran, Vsebino ali Storitve (ali njihov del) zaradi kateregakoli razloga oziroma da prekine delovanje Spletne strani, Vsebine ali Storitev (ali njihovega dela), kot je to potrebno za izvajanje običajnega in neobičajnega vzdrževanja, odpravo napak ali druge spremembe.

8.4 Red Bull včasih hiperpovezave in/ali oglase zagotovi drugim spletnim stranem, ki niso v naši lasti ali nadzoru. Red Bull ne sprejema odgovornosti ali obveznosti za material, ki je dobavljen s strani tretjih oseb ali se nahaja na spletni strani tretjih oseb, ki so prek povezave povezane z Red Bullovo Spletno stranjo. Prav tako Red Bull ni odgovoren za spletne strani tretjih oseb in vaš obisk takih spletnih strani je povsem na vaše lastno tveganje.

8.5 Na podlagi odstavkov 8.7 in 8.8 spodaj se strinjate, da Red Bull, Red Bullovi zaposleni, zaposleni Red Bullovih pridruženih podjetij, direktorji, distributerji, imetniki licenc in predstavniki niso odgovorni, naj bo po pogodbi, zaradi odškodninske odgovornosti (vključujoč brez omejitev malomarnost) ali kako drugače, za (i) izgubo poslovanja, priložnosti, uporabe, dobička, pričakovanega dobička, pogodb, prihodka, dobrega imena ali pričakovanih prihrankov oziroma (ii) izgubo podatkov ali uporabe podatkov, naj bo neposredna, posredna, posledična ali posebna ter nastala v zvezi z uporabo ali poskusom uporabe Spletne strani, Vsebine ali Storitev, nezmožnostjo uporabe teh zadev, prekinitvijo ali prenehanjem Red Bullovega nudenja Spletne strani, Vsebine ali Storitev in tudi če smo bili seznanjeni z možnostjo nastanka take škode. 

8.6 V vsakem primeru, v največji možni meri, kot jo dopušča veljavna zakonodaja, Red Bull ni odgovoren za škodo ali izgubo, naj bo neposredna ali posredna, ki jo utrpite kot posledico naše nezmožnosti, da zagotovimo Vsebino ali Storitve zaradi kateregakoli razloga, vključujoč a ne omejeno na zapozneli dostop ali prekinitve, nedostavljene podatke ali napačno dostavljene, nedostavljeno Vsebino ali Storitve zaradi napake strežnika ali višje sile, vključujoč a ne omejeno na naravne katastrofe, vojno ali terorizem, kršitve varnosti ali nepooblaščeno uporabo osebnih podatkov, ki je posledica vdora v računalniški sistem in/ali napake ali pomanjkanja sprejema mreže. Izključitev, ki je opredeljena v tem poglavju, velja tudi v primeru, da je Red Bull izgubo ali škodo, ki jo utrpite, predvidel ali bi jo moral predvideti in/ali ste nas obvestili o tveganju, da boste utrpeli predmetno izgubo ali škodo.

8.7 Nič v teh Pogojih ne omejuje ali izključuje Red Bullove odgovornosti za smrt ali osebno poškodbo, ki bi nastala zaradi Red Bullove malomarnosti, prevare ali goljufive napačne navedbe ali zaradi katerekoli druge odgovornosti, ki je ni moč omejiti ali izključiti z veljavno zakonodajo.

8.8 Nič v teh Pogojih ne vpliva na zakonite pravice, do katerih ste upravičeni kot uporabniki.

9. Prenehanje in mirovanje

9.1 Red Bull si pridržuje pravico do mirovanja, omejitve ali prenehanja vašega uporabniškega računa in/ali dostopa do te Spletne strani kadarkoli, brez obvestila in na Red Bullovo presojo, če kršite ali Red Bull sumi, da kršite te Pogoje, ali če vaša uporaba Spletne strani, Vsebine ali Storitev škoduje korenom ali drugim tehničnim napravam. Poleg tega lahko kršitev Pogojev predstavlja goljufiv prekršek in vodi v pravne zahtevke in škodo, kakor tudi kazenski pregon. 

9.2 Vse izključitve odgovornosti, odškodnine in izključitve v teh Pogojih ostanejo veljavne po prenehanju teh Pogojev.

10. Pravilnik o varstvu podatkov in zasebnosti

10.1 Informacije o Red Bullovem načinu zbiranja, obdelave in hrambe osebnih podatkov udeležencev za namen promocije in drug namen, se nahajajo v Red Bullovem [povezava do Pravilnika o zasebnosti]. 

11. Izključitev

Vsaka določba teh Pogojev se sestavi ločeno in neodvisno. Na učinkovanje teh Pogojev ne sme vplivati nobena od določb teh Pogojev, ki je povsem ali delno neveljavna ali neizvršljiva. V tem primeru mora biti taka določba omejena ali izključena do najmanjše potrebne mere in zamenjana z veljavno določbo, ki najbolje odraža namen teh Pogojev, tako da ti Pogoji postanejo v polni veljavi in učinkujejo. 

12. Zakonska in sodna pristojnost

Te Pogoje ureja in sestavljeni so v skladu z avstrijsko zakonodajo. Vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi s temi Pogoji, vključno z vprašanji glede obstoja, veljavnosti ali prenehanja, rešuje izključno sodišče, pristojno za komercialne zadeve v dunajskem prvem okrožju, v skladu z zakonodajo, ki velja v Avstriji, brez sklicevanja na konflikte pravne določbe. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. april 1980 je izključena.

13. Jezik

Prvotna različica teh Pogojev je v angleškem jeziku. Vsi prevodi so narejeni zgolj v informativne namene. V primeru spora prevlada angleška različica.

 

Komunikacija:

Da bi bili na tekočem, vam lahkoRed Bull pošilja posodobitve in druge komunikacije v zvezi z Vsebino, storitvami, ponudbo, promocijami in dogodki Red Bulla, Red Bullovih pridruženih podjetij in parnerjev prek e-pošte, pod pogojem, da ste Red Bullu podali soglasje v ta namen. Temu lahko oporekate in vaše soglasje kadarkoli umaknete prek e-poštnega naslova:  contact@wingsforlifeworldrun.com