Stratégia používania termínu cookie/cookies v rámci bežeckej súťaže a nadácie - Wings for Life World Run (Krídla pre život)

Úvod

Stratégia používania cookies v rámci súťaže Wings for Life World Run (“stratégia”) sa vzťahuje na túto webovú stránku (“webová stránka”). V stratégii sa stanovuje, ako na tejto stránke zhromažďujeme a spracovávame informácie o vás používaním cookies. V stratégii používame termín “cookies” s odkazom na stránku cookies a podobných technológií, ktoré môžu informácie zhromažďovať automaticky,  keď takúto stránku navštívite (ako sú webové majáky).

Čo je cookie?

Cookie je malý textový súbor alebo  informácia, ktorá môže byť uložená vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, keď navštívite  webovú stránku. Takmer každá webová stránka používa technológiu cookies. Cookies slúžia na niekoľko účelov napr. vám umožnia účinnú navigáciu medzi webovými stránkami, pamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti skvalitňujú skúsenosti užívateľa. Cookies nám môžu povedať napr., či ste už webovú stránku predtým navštívili alebo ste nový užívateľ. Môžu tiež pomôcť zabezpečiť, aby ste videli on-line upozornenia, ktoré sú dôležitejšie pre vás a vaše záujmy. Táto funkčnosť robí cookies nesmierne užitočnými  a skvalitňuje vaše užívateľské skúsenosti, keď sa vrátite na webovú stránku, ktorú ste už navštívili.

Ako dlho cookies fungujú

Cookies môžu zostať vo vašom počítači alebo mobilnom prístroji rôzne dlho. Niektoré cookies sú  „ krátkodobé cookies”. Takéto cookies existujú len pokým je váš prehliadač otvorený a automaticky sa vymažú, keď svoj prehliadač zatvoríte. Iné cookies sú ‘trvalé cookies’. Tieto cookies zostávajú aj keď sa váš prehliadač zatvorí až pokým neuplynie zadefinované časové obdobie. Môžu ich používať webové stránky na rozpoznanie vášho počítača, keď svoj prehliadač otvoríte a pohybujete sa opäť po Internete.

Aký typ cookies používame?

Existujú dve veľké kategórie cookies.

Cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku webovej stránky, známe tiež ako Striktne potrebné cookies, aktivujú funkcie, bez ktorých by ste neboli schopní používať webovú stránku, ako ste zamýšľali. Pri používaní Striktne potrebných cookies sa nevyžaduje váš súhlas, čo znamená, že Striktne potrebné cookies sa nedajú vyradiť z používania použitím funkcií alebo spojení na webovej stránke. Máte však možnosť kedykoľvek úplne cookies vyradiť na vašom prehliadači. Ďalšou kategóriou cookies sú cookies, ktoré prísne legislatívne povedané, nie sú na používanie webovej stránky nevyhnutné. Napriek tomu tieto cookies stále plnia dôležité funkcie. Môžete ich vyradiť cez prehliadač nastavením alebo použitím spojení , ktoré sa uvádzajú nižšie. Ak tak však urobíte, rôzne funkcie webovej stránky sa stanú pre vás nedostupnými, alebo nebudú pracovať tak, ako by ste chceli.

Špecifické typy cookies, ktoré plnia úlohy cez webovú stránku, sú popísané nižšie:

 

 

Typy cookies

Kto im slúži

Kliknite na nasledujúce spojenia, aby ste cookies zablokovali

Striktne potrebné cookies

 

 

Tieto cookies sú nevyhnutné , aby vám poskytli služby dostupné cez a umožnili používanie niektoré z ich funkcií, ako je prístup do bezpečných zón. Bez týchto cookies by neboli možné služby, o ktoré ste požiadali, napr. nákupné košíky a bezpečné stránky pre účty zákazníkov.

 

 

 

Red Bull

 

 

Nevzťahuje sa.

 

 

 

Reklamné cookie.

 

 

 

Dvojité kliknutie

http://www.google.com/settings/ads

Obecenstvo užívateľov na Facebooku (Facebook Custom Audience)

Ak nechcete, aby Facebook využíval informácie založené na vašej aktivite na webových stránkach alebo chcete odstaviť zobrazovanie reklamy na Facebooku, môžete si to nastaviť v nastaveniach (settings).

Analytické cookies

 

 

Tieto cookies zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, aby nám pomohli rozumieť, ako sa webová stránka používa, alebo aké účinné sú naše marketingové kampane, alebo pomôcť nám prispôsobiť si webovú stránku pre seba. Táto informácia sa tiež použije s cieľom vyhodnotenia využívania webovej stránky, vytvárania správy o aktivitách na webovej stránke pre operátorov webových stránok a poskytovania iných služieb, ktoré sa týkajú aktivít webovej stránky a používania internetu.

Webtrends

Môžete vyradiť (deaktivovať) ktorúkoľvek z týchto  cookies cez nastavenia vášho prehliadača. Ak tak urobíte, rôzne funkcie webovej stránky sa stanú pre vás nedostupnými, alebo nebudú pracovať tak, ako by ste chceli.

Google Analytics

Môžete vyradiť (deaktivovať) ktorékoľvek z týchto cookies cez nastavenia vášho prehliadača alebo stiahnutím si prídavného nástroja prehliadača:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ak tak urobíte, rôzne funkcie webovej stránky sa stanú pre vás nedostupnými, alebo nebudú pracovať tak, ako by ste chceli.

Webtrekk

https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/

ScorecardResearch

http://www.scorecardresearch.com/Preferences.aspx

 

 

 

Cookies sociálnych médií

 

 

Na webovej stránke si môžu tretie strany, ktoré poskytujú aplikácie cez webovú stránku, nastaviť svoje vlastné, aby sledovali úspešnosť svojich aplikácií alebo prispôsobili aplikácie pre vás. Napríklad, ak sa delíte o článok a používate spoločné tlačidlo pre sociálne médiá (napr., Facebook, Twitter, alebo Google Plus), sociálna sieť, ktorá tlačidlo vytvorila zaznamená, že ste to urobili. Z dôvodu, ako cookies fungujú, k takýmto cookies nemáme prístup, ale ani tretia strana nemá prístup k údajom v cookies, ktoré používame my.

Facebook Connect + Social Plug-ins

Ak tomuto chcete zabrániť, musíte sa najskôr odhlásiť zo svojho účtu na Facebooku predtým ako aktivujete svoje spojenie Facebooku a potom vymazať všetky cookies na Facebooku po návšteve webových stránok s Facebookovým zapojením spojenia.

Twitter

Odhláste sa zo svojho účtu na Twitteri predtým, ako aktivujete zapnutie spojenia Twitter a potom vymažte všetky  cookies na Twiteri po navštívení webových stránok so zapojením spojenia.

Google+

Odhláste sa z účtov Google+ alebo Google predtým, než pôjdete na webovú stánku.

 

 

 

Majáky a nástroje

Google Tag Manager

http://google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en

Webové majáky fungujú podobne ako cookies a sú umiestnené na webových stránkach alebo emailoch, aby monitorovali správanie užívateľa v rámci návštevy webovej stránky alebo zaslaním emailu.


Ako inak používame cookies?

Ďalšie podrobnosti o tom, ako používame informácie zhromaždené cookies , nájdete v našej stratégii  a politike na ochranu osobných údajov.

Ako kontrolovať alebo vymazať cookies

Cookies môžete kontrolovať cez webovú stránku, ak použijete nasledujúce prostriedky:

Spojenia cookies cez zvolené linky. Cookies fungujúce cez webovú stránku môžete odmietnuť, ak si zvolíte spojenia uvedené v tabuľke nižšie.

Stránky spojení na priemyselné spoločnosti. Môžete tiež odmietnuť cookies, ktoré slúžia na reklamné účely mnohým partnerom našich tretích strán, ak pôjdete na stránku: http://www.aboutads.info/choices/ alebo http://www.networkadvertising.org/choices/.

Nastavenia prehliadača. Aj keď väčšina prehliadačov prijíma  cookies v rámci predvolenia, môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača na odmietnutie a/alebo odstránenie cookies. Keďže presný prostriedok, ktorým toto môžete vykonať, sa líši podľa typov prehliadačov, choďte na „help“ funkciu v menu vášho prehliadača pre viac informácií.

Vezmite tiež do úvahy,  že ak sa rozhodnete odmietnuť alebo odstrániť  cookies, určitým funkciám alebo službám webovej stránky zabránite, aby správne fungovali a tým ovplyvníte svoju aktivitu na webovej stránke. Oblasti webovej stránky, do ktorých sa môžu potenciálne dostať obsahy tretích strán a ktoré z tohto dôvodu umiestňujú  cookies tretích strán na webové stránky, sa pre vás stanú nedostupnými.  Ak k tomu dôjde, budete o tom informovaný. Keďže váš výber preferovaných cookies sa tiež uchováva v súbore cookies na vašom prehliadači webovej stránky, vezmite do pozornosti, že ak vymažete všetky cookies, použijete iný prehliadač alebo kúpite nový počítač, budete musieť obnoviť vaše voľby.

Zmeny v stratégii

Táto politika bola naposledy aktualizovaná dňa 4.2.2015. Oznámenie bude umiestnené na našej webovej stránke počas 30 dní, ak sa táto stratégia v dôležitých bodoch zmení. Ak budete naďalej využívať túto webovú stránku, potvrdíte tým zároveň akceptovanie tejto stratégie.