Wings For Life World Run Imprint

Politika ochrany osobných údajov v rámci súťaže a Nadácie Wings for Life World Run (Krídla pre život)

1. Úvod

1.1 Táto politika ochrany osobných údajov  v rámci súťaže Wings for Life World Run („politika“) stanovuje, ako spoločnosť Red Bull GmbH, ktorej sídlo sa nachádza na adrese Am Brunnen 1, 5330 Fuschl, Rakúsko, (ďalej len „Red Bull“, „my“, „nás“, „naše“) zhromažďuje a spracováva informácie o vás, keď navštívite našu webovú stránku („webová stránka“). Ak naďalej používate túto webovú stránku zároveň súhlasíte, aby boli vaše informácie spracované v súlade s touto politikou.

2. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame

2.1 Informácie, ktoré nám dáte vy. Môžete nám dať informácie, spolu s informáciami, ktoré vás môžu identifikovať („osobné informácie“), keď používate našu webovú stránku, píšete nám alebo sa zúčastňujete súťaží, propagácií alebo prieskumov. Ak požadujeme informácie od vás, zozbierame si ich z príslušných formulárov alebo stránok. Môžete nám poskytnúť dodatočné informácie, keď sa s nami skontaktujete alebo inak s nami prídete do styku.

2.2 Ak ste pravidelným používateľom našej webovej stránky, možno by ste si radi zriadili u nás účet („účet“). Informácie, ktoré poskytujete, keď si zakladáte váš účet, môžu obsahovať vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Ak sa zaregistrujete, aby ste mali u nás účet, budete mať tiež heslo, ktoré vám umožní prístup na účet.

2.3 Ak si kúpite nejaké hry, služby, aplikácie alebo iný tovar na našej webovej stránke, získame tiež vašu dodaciu adresu, účtovnú adresu a platobné informácie. Vezmite do pozornosti, že nebudeme uchovávať vaše platobné informácie, toto sa bude vykonávať prostredníctvom platobnej spoločnosti tretej strany. Ak sa zapíšete, aby ste dostávali nášho spravodajcu, vtedy nám poskytnete vaše meno, e-mailovú adresu, pohlavie a dátum narodenia.

2.4 Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, sa budú používať na účely, ktoré vám umožnia používať našu webovú stránku a robiť nákupy cez webovú stránku, na administratívne účely a účely vyhľadávania porúch a aby sa vám zasielali marketingové materiály (ak si zvolíte, že chcete dostávať od nás marketingové materiály).

2.5 Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky. Ak navštívite našu webovú stránku , môžeme automaticky zhromaždiť nasledujúce informácie: vašu IP adresu, prihlasovacie údaje, informácie o polohe, typ prehliadača a verziu, typ zásuvného prehliadača a verzie, operačný systém, platformu, informácie o vašej návšteve, ktoré zahŕňajú údaje o postupnosti kliknutí URL, cez a z našej webovej stránky, produkty, ktoré ste si prezerali alebo vyhľadávali, stiahnuté chyby, dĺžku návštevy na určitých stránkach a interakciu stránky. Informácie zhromažďujeme automaticky používaním rôznych technológií, vrátane „cookies“, čo je ďalej vysvetlené.

2.6 Informácie, ktoré zozbierame automaticky, používame: (1) na spravovanie našej webovej stránky na interné operácie, ktoré zahŕňajú účely vyhľadávania porúch; (2) na zabezpečenie, aby obsah z našej webovej stránky bol odprezentovaný čo najúčinnejším spôsobom pre vás a vaše zariadenie; (3) ako súčasť našej snahy udržiavať našu webovú stránku bezpečnú a zabezpečenú; (4) na zisťovanie alebo chápanie účinnosti reklamy, čím slúžime vám a iným a prinášame vám relevantnú reklamu; a (5) na ponúkanie vám a ostatným užívateľom našej webovej stránky návrhy a odporúčania o tovare alebo službách, ktoré vás alebo ich možno zaujmú.

2.7 Informácie, ktoré prijímame z iných zdrojov. Môžeme prijať informácie o vás, ak používate nejaké iné služby, ktoré poskytujeme na tejto webovej stránke alebo z iných entít a sesterských spoločností spoločnosti Red Bull. Úzko spolupracujeme tiež s tretími stranami (napríklad, obchodní partneri, subdodávatelia v technických, platobných a dodacích službách, propagačné siete, poskytovatelia analytických služieb, poskytovatelia vyhľadávania informácií, kreditné referenčné agentúry) a môžeme dostať informácie o vás od nich (informácie, ktoré sú verejne dostupné).

2.8 Ak je to zákonom povolené, môžeme kombinovať tieto informácie z iných zdrojov, vrátane webových stránok sociálnych médií s informáciami, ktoré nám poskytnete a informáciami, ktoré o vás zhromaždíme, spolu s informáciami na cookies.

3. Ako sa delíme a zverejňujeme vaše informácie

3.1 O vaše informácie sa môžeme podeliť so sesterskými spoločnosťami našej spoločnosti. Môžeme sa tiež deliť o informácie s tretími stranami, ak: (1) je  potrebné zainteresovať poskytovateľa služieb tretej strany, aby sa zjednodušili alebo rozšírili naše služby; (2) výlučne požiadavka od vás (t.j. so sieťami sociálnych médií); (3) je to požadované súdnym príkazom alebo iným zákonnou alebo nariaďovacou požiadavkou; (4) je to v spojitosti s predajom alebo presunom obchodnej činnosti; (5) presadzujeme naše podmienky používania; (6) zabezpečujeme bezpečnosť a ochranu našich užívateľov, spotrebiteľov a tretích strán; a (7) ochraňujeme naše práva majetok a práva a vlastníctvo našich hostí a tretích strán.

4. Ako povoliť alebo zamietnuť priamy marketing

4.1 My a vybrané tretie strany môžeme používať informácie, ktoré nám dávate na našej webovej stránke na účely priameho marketingu, aby sme zabezpečili aktualizáciu spravodajcov, udalostí, komunikácie, o ktorej si myslíme, že vás zaujíma. Ak si to vyžaduje zákon, váš predchádzajúci súhlas sa získa pred zaslaním priameho marketingu. V každom prípade vám ponúkneme možnosť odhlásiť sa v každej komunikačnej zostave.

5. Cookies a iné technológie

5.1 Zhromažďujeme informácie automaticky prostredníctvom „cookies“. Cookie je textový súbor obsahujúci malé množstvá informácií, ktoré môže webová stránka poslať na váš prehliadač, ktoré sa potom môžu uchovávať vo vašom počítači ako nálepka, ktorá rozoznáva váš počítač ale nemenuje vás. Niektoré z našich webových stránok používajú cookies, aby vám poskytovali lepšie služby, keď sa vrátite na webovú stránku. Môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vám to predtým, než cookies dostanete, oznámil, dávajúc vám šancu rozhodnúť sa, či cookies prijmete alebo nie. Môžete tiež váš prehliadač nastaviť tak, aby cookies odmietal; ak to však urobíte, niektoré webové stránky nemusia pracovať správne.

2 Pre informácie o špecifických cookies používaných na tejto webovej stránke sa obráťte na našu stratégiu používania cookies (Cookies Policy).

6. Linky na ostatné webové stránky a sociálne médiá

6.1 Ak poskytujeme linky na iné webové stránky, robíme tak len pre informačné účely. Ostatné webové stránky sú mimo našej kontroly a táto politika sa na ne nevzťahuje. Ak sa dostanete na iné webové stránky cez ponúkané linky, operátori týchto webových stránok môžu od vás zhromaždiť informácie, ktoré oni použijú v súlade s ich politikou ochrany osobných údajov, ktorá sa môže od našej líšiť.

6.2 Na niektorých stránkach našej webovej stránky tretie strany,  poskytujúce obsah, aplikácie alebo zapojenie cez našu webovú stránku, môžu sledovať vaše používanie obsahu, aplikácií a zapojenia alebo váš upravený obsah, aplikácie a zapojenia.  Napríklad, ak zdieľate článok používajúci sociálne médiá na našej webovej stránke (t.j. Facebook, Twitter, alebo Google Plus), sociálna sieť, ktorá tlačidlo vytvorila, zaznamená, že ste to urobili.  Viac informácií o zapojeniach sociálnych médií na našej webovej stránke nájdete v našej stratégií používania cookies.

7. Zadržiavanie údajov

7.1 Nebudeme zadržiavať vaše informácie dlhšie, ako je nevyhnutné na naše obchodné účely alebo zákonné požiadavky. Berte však na vedomie, že niektoré informácie nám zostanú aj potom, ako zatvoríte váš účet u nás, ak to však urobíme, je to nevyhnutné, aby sme, napríklad, splnili naše zákonné povinnosti, ako je zadržiavanie informácií na daňové a účtovné účely.

8. Vaše práva

8.1 Ak si želáte získať kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme, skontaktujte sa s nami na adrese uvedenej nižšie. Predtým, ako zareagujeme na vašu požiadavku vás môžeme požiadať, aby ste potvrdili vašu identitu a poskytli ďalšie podrobnosti o vašej požiadavke. Budeme sa snažiť odpovedať  v rámci zodpovedajúceho časového obdobia a, v každom prípade, v rámci časovej mierky požadovanej zákonom.

8.2 Ak ste sa rozhodli otvoriť si účet, potom sa môžete dostať k osobným informáciám, ktoré o vás máme, cez váš účet, aby ste získali jeho kópiu a opravili, upravili alebo vymazali informácie, ktoré sú nepresné. Váš účet môžete kedykoľvek zatvoriť.

8.3 Vy ste zodpovedný, aby ste zabezpečili a na váš účet predkladali pravdivé, presné a kompletné informácie a aktualizovali ich. Môžete tiež aktualizovať vaše osobné informácie tak, že sa s nami skontaktujete a použijete kontaktné údaje nachádzajúce sa nižšie. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko a poštové smerové číslo na vašu prvú korešpondenciu; pomôže nám to chrániť podrobné údaje a preferencie na vašom účet pred neoprávneným prístupom.

9. Bezpečnosť informácií

9.1 Uplatňujeme zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje, ktoré sú pod našou kontrolou pred neoprávneným prístupom, zberom, používaním, zverejňovaním, kopírovaním, modifikovaním alebo odstraňovaním. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sa uchovávajú na zabezpečených serveroch.

9.2 Ak máte heslo, ktoré vám umožňuje prístup na našu webovú stránku, ste zodpovední za bezpečné a utajené uchovanie hesla.

10. Internetové prenosy

10.1 Internet je v podstate globálne prostredie, ktoré využíva internet na zhromažďovanie a spracovávanie osobných informácií, čo nevyhnutne zahŕňa prenos dát na medzinárodnom základe. Zatiaľ čo my vo všeobecnosti uchovávame všetky osobné informácie, ktoré o vás zhromaždíme prostredníctvom našej webovej stránky vo vašom regióne (napríklad pre európskych návštevníkov v Európskej hospodárskej oblasti), je možné, že vaše osobné informácie sa prenesú stranám mimo vášho regiónu (kde môžu byť zákony na ochranu osobných údajov odlišné). Ak dôjde k takémuto prenosu zabezpečíme, aby sa uskutočnil v súlade so zmluvnými alebo inými opatreniami na ochranu informácií.

11. Používanie tejto webovej stránky maloletými

11.1 Ak máte 14 alebo menej rokov, vypýtajte si povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu predtým, ako nám poskytnete informácie cez našu webovú stránku. Užívateľom bez takéhoto súhlasu nie je povolené poskytovať nám informácie a v prípade, že tak urobia, pozastavíme spracovávanie ich informácií okamžite, ako to zistíme.

12. Zmeny v politike

12.1 Táto politika bola aktualizovaná dňa 4.2.2016. Na našu webovú domovskú stránku bude zaslaný oznam počas 30 dní vždy, keď dôjde k dôležitej zmene v politike. Pokračujúcim používaním našej webovej stránky potvrdíte prijatie relevantných zmien.

13. Otázky k tejto politike

13.1 Túto webovú stránku spravuje spoločnosť Red Bull GmbH. Ak máte otázky, starosti alebo sťažnosti čo sa týka tejto politiky alebo manipulácie s vašimi informáciami, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese privacy@redbull.com.