Wings For Life World Run Terms of Use

TERMS OF USE

20 Ocak 2016'da güncellendi

1. Genel Bilgiler

1.1 Bizimle ve İnternet Sitesiyle ilgili bilgi:WingsforLifeWorldRun.com internet sitesi etkileşimli çevrimiçi internet sitelerine, uygulamalarına ve hizmetlerine erişmenizi sağlar. İnternet sitesi Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Avusturya (bundan böyle “Biz”, ya da “Bizim” olarak anılacaktır) tarafından işletilir. Bu Kullanım Şartları bu İnternet Sitesi, Hizmetleri ve Hizmetimiz üzerinden erişilebilir kıldığımız ya da Kullanıcıların (bundan böyle "Siz", "Sizin" veya "Kullanıcı” olarak anılacaktır) sunmasına izin verdiğimiz İçerik için geçerli olan kuralları ortaya koyar. Bu Kullanım Şartlarını dikkatle okumalısınız, çünkü başka şeylerin yanı sıra size olan yükümlülüğümüzün sınırlamalarını açıklığa kavuşturur ve Sizinle Bizim aramızda İnternet Sitesine ilişkin olan anlaşmayı yönetirler. Bu Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesini, İçeriği ya da Hizmetleri kullanmamalısınız. 

1.2 Şartların Kabulü:WingsforLifeWorldRun.com'u kullanarak ya da herhangi bir Hizmet ya da İçerikte gezinerek aşağıdaki Şartlar ve Koşullarla bağlı olmayı kabul edersiniz. Ek olarak, Veri Koruma ve Gizlilik Politikası gibi bazı ilave kurallar tekil Hizmetlere özgüdür ve bu kurallar İnternet Sitesinde yayınlanacak ve Şartlar ve Koşullarla birleşik (bu Şartlar ve Koşullarla referans yoluyla birleştirilmiş başka herhangi bir program, ek ya da sergi ve bağlantılar dâhil, burada toplu halde "Şartlar" olarak anılacaktır) sayılacaktır. “Wings For Life World Run”a kaydolmak ve katılmak istiyorsanız, özel ‘Katılım Şartları’mızı kabul etmeniz gerekir. Bunu Red Bull grubunun ilgili ev sahibinin “kaydolma” işlemi sırasında kutuya (onay) tıklayarak yapabilirsiniz.

1.3 Şartlarımızdaki Değişiklikler: Zaman zaman şartları gözden geçirme ve revize etme hakkını saklı tutmaktayız. Böyle değişikliklerden zamanında haberdar edileceksiniz ve yasal olarak zamanında yazılı bir itiraz almazsak ya da revize edilmiş Şartlarımızın yayınlanmasının ardından İnternet Sitesini, Hizmetleri ya da İçeriği kullanırsanız bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız. Dolayısıyla mevcut Şartları gözden geçirmek için İnternet Sitesini zaman zaman kontrol etmelisiniz, zira Şartlar üzerinizde bağlayıcıdır.

1.4 İnternet Sitesinin İyileştirilmesi: Hizmetlerin, İnternet Sitesinin ve İçeriğin kalitesi ve tercihleri hakkında geri bildirim yapmanızı teşvik ediyoruz. Bir şikayetinizin olması, ya da bir kullanıcının ya da başka bir üçüncü tarafın bu Şartları ihlal ettiğinden haberdar olmanız halinde lütfen bize erişin. info@wingsforlifeworldrun.com 'dan bize eposta yollayarak bunu yapabilirsiniz.

1.5 Tanımlanmış Terimler: Bu Şartlarda geçen, büyük harfle başlayan sözcükler şu anlamlara sahiptir:

“İçerik” Bizim tarafımızdan yaratılmış veya katkıda bulunulmuş, akış, indirme, elektronik veri olarak ya da başka herhangi bir biçimde ya da İnternet Sitesi vasıtasıyla sağlanmış bütün bilgiler, malzemeler ve medyalar, özellikle metin, veri çizim, grafik, fotoğraf, baskı, çekim, yazılım, ses, müzik, kayıt, video ve diğer hareketli ya da hareketsiz görüntüler ve malzemeler demektir;

”Müşteri” KSchG’nin [Tüketiciyi Koruma Yasası] 1. Maddesindeki anlam içindeki tüketici demektir.

 ”IPR” fikri mülkiyet hakları demektir; bunlar telif hakkını, ahlaki hakları, tescilli tasarımları, patentleri, ticari markaları, hizmet markalarını, markaları, tasarım haklarını (tescilli ya da tescilli), yarı iletken haklarını, veritabanı haklarını, ticari sırları, gizlilik haklarını ve bütün benzer hakları (yukarıdaki hakların herhangi birinin tescili için başvurular dâhil) ve bunların dünyanın herhangi bir kısmındaki bütün diğer yenilemeleri ve uzatmaları içerir, fakat bunlarla sınırlı değildir;

 ”Hizmetler” İnternet Sitesi vasıtasıyla size sunulmuş erişim, yazılım, araçlar, bilgisayar programları (widget’lar) ve İçerik gibi hizmetler demektir;

 ”İnternet Sitesi” www.WingsforLifeWorldRun.com demektir.


2. Telif hakkı, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları

Kullanıcıların sağladığı İçerik ve Hizmetler dâhil İnternet Sitesinin bütün İçeriği ve Hizmetleri, yani bütün metinler, logolar, ticari markalar, grafikler, çizimler, sesler, müzikler ve yazılımlar (Erişim Yazılımı dâhil) telif hakkı, ahlaki haklar, tescilli tasarımlar, patentler, ticari markalar, hizmet markaları, markalar, tasarım hakları, yarı iletken hakları, veritabanı hakları, ticari sırlar, gizlilik hakları ve diğer benzer haklar (“IPR”) ile korunur. İnternet Sitesinde ve onun İçerik veya Hizmetlerinde mevcut bulunan bütün IPR ya Bize aittir, ya da Bize lisanslanmıştır. Bütün haklar Bizde ya da eğer bir üçüncü tarafça sağlanmışsa o üçüncü tarafta saklı kalır (ve bu İçerik ya da Hizmetin açıkça yasal olarak korunmuş ya da tescilli olduğu belirtilmemiş olsa bile bu bu İçerik ya da Hizmetin bütünü ya da kısımlarıyla ilgili geçerli fikri mülkiyet haklarından feragat ettiğimiz anlamına gelmez). Bu ticari marka, isim ve logo açıkça yasal olarak korunmuş ya da tescil edilmiş olarak tanımlanmamış olsa dahi, bu Bizim bu ticari marka, isim ya da logo bakımından geçerli IPR’den feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Hiçbir içeriği, malzemeyi veya bunların hiçbir kısmını Bizim önceden açık yazılı onayımız olmadan çoğaltamaz, kopyalayamaz, gönderemez, yeniden yayınlayamaz, yayınlayamaz, kaydedemez, aktaramaz veya düzenleyemez, Bizim IPR’mizi ya da Bize lisanslanış ya da üçüncü bir tarafın mülkiyetindeki bir IPR’yi ihlal eden bir şey yapamaz, ya da yapma girişiminde bulunamazsınız. Aynısı IPR kanunu ile korunmuyor olsa dahi İnternet Sitesinin, İçeriğinin veya Hizmetlerinin herhangi bir kısmının temel aldığı fikirler ve kavramlar için de geçerli olacaktır.
İçeriğin, Hizmetlerin veya bunların bir kısmının herhangi bir çoğaltımı Bizim tarafımızdan açıkça kabul edilecek ve Kullanıcı tarafından şu şekilde Bizim telif hakkı işaretimizle açıkça işaretlenecektir:

© Red Bull GmbH. Kullanıcı Kaydı

3.1 Kayıt ve Hesap Haber bülteni hizmeti gibi hizmetlerin bazı özelliklerine erişmek ya da onları kullanmak için kayıtlı bir Kullanıcı olmanız gerekebilir.Kaydolmak için en az 18 yaşında olmalısınız. Kayıt Formumuzu doldurarak kaydolabilirsiniz, ya da eğer Facebook gibi bir sosyal medya ağında hesabınız varsa, örneğin Facebook Connect'i kullanarak giriş yapmanıza izin veririz (daha fazla bilgi için genel Veri Koruma ve Gizlilik Politikamıza bakınız). Ancak (a) Şartlarımızı kabul ettiyseniz; (b) Bize kayıt için eksiksiz ve doğru bilgiler sağladıysanız; (c) Kayıt Formumuzu doldurmak yoluyla kaydolarak Bizden epostayla bir kayıt teyidi (the "Hesap"). aldıysanız kaydolabilirsiniz. Sadece bir hesapla kaydolabilirsiniz.<br/> Tamamen kendi takdirimizle örneğin bazı Kullanıcı grupları arasında ayrım yapan farklı erişim seviyeleri oluşturarak Bazı İçerik veya Hizmetleri bazı Kullanıcıların erişimine açabilir ya da kapayabiliriz.

3.2 Kullanıcı İsmi ve Şifre: Bize Kaydolarak Hesabınız için verdiğiniz bilgilerin (zaman zaman kayıt sürecinin parçası olarak ya da başka şekilde Bize sağlayabileceğiniz bütün diğer bilgilerle beraber) eksiksiz, gerçek, doğru olduğunu ve hiçbir şekilde yanıltıcı olmadığını garantilersiniz. Bu bilgilerin güncel kalmasını temin etmek için onlardaki herhangi bir değişikliği bize Bildirmekten sorumlusunuz. Hesabınızda gerçekleşen, Zımnen ya da açıkça yetkilendirdiğiniz veya yetkilendirmediğiniz bütün aktivitelerden sorumlusunuz. Hesabınızın yetkisiz bir kullanımını Bize derhal bildirmelisiniz. Başka birinin Sizin Hesabınızı kullanması nedeniyle Bizim veya İnternet Sitesinin başka herhangi bir Kullanıcısının veya ziyaretçisinin yaşadığı kayıplardan sorumlu olabilirsiniz. Başka birine ait bir Hesabı kullanmamalısınız. Bu yükümlülüklere uymamanızdan kaynaklanacak herhangi bir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacağız.
Lütfen Sizin tarafınızdan sağlanan bilgilerin (isminiz, cinsiyetiniz, doğum yılınız) İnternet Sitesinde (örneğin geri bildiriminiz, yorumlarınız ya da içeriğinizle beraber) gösterilebileceğine dikkat ediniz.

Kullanıcının Hakları ve Yükümlülükleri

4.1 "Kişisel Kullanım" için Haklarınız:Size ve diğer Kullanıcılara İnternet Sitesine erişme ve zaman zaman sunulan Hizmetleri ve İçeriği kullanma hakkın veriyoruz. Teknik olarak izin verilen hallerde ticari olmayan görüntüleme, kopyalama ve paylaşma biçimindeki özel kullanımınız için İnternet Sitesinde İçeriği indirebilir veya kopyalayabilir ya da Hizmetleri alabilirsiniz (bundan böyle “Kişisel Kullanım” olarak anılacaktır). İçeriğin veya Hizmetlerin başka herhangi bir kullanımı, özellikle üçüncü tarafların veya kendinizin çıkarları, faaliyetleri, hizmetleri veya ürünleri için kullanım kesinlikle yasaktır.

İnternet Sitesi, İçerik ve Hizmetlerle bağlantılı yükümlülüklerinizin şunları içerdiğini kabul edersiniz: 

(i) Bu Şartlarda açıkça belirtilen durumlar ya da Bizim yazılı olarak kabul ettiğimiz başka durumlar dışında İnternet Sitesinin ya da bir İçeriğin ya da hizmetin herhangi bir kısmını başka bir bilgisayara, sunucuya, İnternet Sitesine veya diğer bir ortama yayın ya da dağıtım için hiçbir şekilde kopyalamamalı, çoğaltmamalı, yeniden yayınlamamalı, halka açık olarak görüntülememeli, tercüme etmemeli, sunmamalı, aktarmamalı ya da yüklememeli ya da dağıtmamalısınız (“yansılama” – “aksettirme” dâhil); 

(ii) Bu Şartlarda açıkça belirtilen ya da Bizim yazılı olarak kabul ettiğimiz başka haller dışında İçeriği veya Hizmetleri İnternet Sitesine, Hizmetlere ya da İçeriğe erişimin satılması dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere ticari amaçlar için kullanmamalısınız; 

(iii) Bizim önceden yazılı onayımız olmadan İçeriğin veya Hizmetlerin herhangi bir kısmını değiştirmemeli, tadil etmemeli veya uyarlamamalısınız (her biri bir “Uyarlama”). Herhangi bir Uyarlama için onayımızı vermemiz halinde, bu onayı istemenizle herhangi bir Uyarlamayı ve Bizim sağladığımız ya da sağlamadığımız bütün malzemelerini ve ayrıca onların bütün parçalarını kullanmak için özellikle Siz veya Sizin iştirakleriniz, çalışanlarınız, alt lisans sahipleriniz, yüklenicileriniz veya başka herhangi bir kişi ya da varlık tarafından İçeriğe, Hizmetlere veya Uyarlamaya istinaden veya onlarla ilişkili olarak ücretsiz ve yaratılmasıyla beraber herhangi bir bilinen veya henüz bilinmeyen alanda kullanılmak üzere yapılmış herhangi bir düzenleme, kesim, alıntı ve bütün diğer malzemeler geri alınamaz, dünya çapında, kalıcı, münhasır olmayan, devredilebilir, tamamen ödenmiş ve sınırsız haklara sahip olacağımızı onaylar ve kabul edersiniz; 

(iv) İnternet sitesindeki herhangi bir yazılımı değiştirmemeli, geri derlememeli, ters mühendisliğe tabi tutmamalı, sembolik koda çevirmemeli veya ona dayalı olarak türemiş çalışmalar yaratmamalısınız; 

(v) İnternet Sitesini veya herhangi bir kısmını (güvenlikle ilişkili özellikleri ya da İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirilebilecek herhangi bir işlem dâhil) engellememeli, devre dışı bırakmamalı, ona müdahale etmemeli ya da bunları yapma girişiminde bulunmamalı ya da İnternet Sitesi kapsamında kasıtlı olarak sunulanlar dışında herhangi bir yöntemle bir İçerik ya da Hizmeti elde etmek ya da elde etme girişiminde bulunmak amacıyla İnternet Sitesinin navigasyon yapısını herhangi bir şekilde çoğaltmamalı ya da atlatmamalısınız;

(vi) Bizim, iştiraklerimizin ya da Bizim ya da onların faaliyetleri, işleri ya da markalarının kötü görünmesine neden olmamalısınız. Özellikle herhangi bir İçeriği şunlarla bağlantılı olarak kullanmaktan kaçınacaksınız: (a) yasadışı ürünler, içerik, hizmetler veya malzemeler; (b) müstehcenlik, pornografi ya da benzer yetişkin temalı malzemeyle ilgili veya ilişkili herhangi bir ürün, içerik, hizmet veya malzeme; (c) kazaların, saldırıların, felaketlerin veya ayaklanmaların yayını; ve/veya (d) rekabet eden ürünler (özellikle kafein, taurin ya da guarana içeren meşrubatlar) 

(vii) İnternet Sitesini, İçeriği ya da Hizmetleri yasadışı bir amaç için ya da yasadışı bir malzemeyi (bu terimler bir korsan yazılımı ya da herhangi bir müstehcen, tehdit edici, kötü amaçlı, aldatıcı, zararlı, kötüleyici, karalayıcı, göz korkutucu, din, cinsiyet, cinsel yönelim, irk, etnik köken, yaş ya da engellilik temelinde ayrımcı malzemeyi içerir fakat bunlarla sınırlı değildir) ya da Bizim ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (IPR dâhil fakat onunla sınırlı olmamak üzere) ya da herhangi bir suç faaliyetini teşvik ya da temin eden ya da herhangi bir virüs, truva atı ya da başka bir zararlı kod ya da betik içeren malzemeleri yayınlamak, ona bağlantı vermek, onu çıkarmak ya da sergilemek için kullanmamalısınız; 

(viii) İnternet Sitesini, İçeriği ve Hizmetleri kullanırken bütün geçerli kanun ve yönetmeliklere uyacaksınız ve Bizim, İştiraklarımızın, başka herhangi bir Kullanıcının veya başka üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemeyi kabul edersiniz. 

(ix) İnternet Sitesi, İçerik veya Hizmetler için geçerli olabilecek bir veri hacmi sınırına dikkat edecek ve uyacaksınız. 

4.3 Reklam olmaması: Bu Şartlarda açıkça belirtilen ya da Bizim yazılı olarak kabul ettiğimiz başka haller dışında İnternet Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri reklam yapmak amacıyla ya da ticari faaliyetler, hizmetler ya da ürünlerle bağlantılı bilgileri göstermek amacıyla kullanmanıza izin verilmez. 

4.4 Temlik: Bu şartlar ve bu kapsamda verilen herhangi bir hak veya lisans Bizim önceden açık yazılı onayımız olmadan tarafınızdan devredilemez ya da temlik edilemez. Herhangi bir hakkı, yükümlülüğü ya da görevi devretmeniz halinde, (i) Bu sözleşme kapsamında verilen hak ve yükümlülüklerin temlikinin buŞartlardaki hükümlerin her biri ve herhangi biriyle çelişkili ya da uyumsuz olmadığını; (ii) Temlik edenlerin her birinin bize yönelik her bir yükümlülük ve görevi usule uygun olarak dayattığını ve bunlara tamamen uyduğunu taahhüt, beyan ve garanti etmiş olursunuz. Bir temlikin ardından bile bu sözleşme kapsamındaki Bize yönelik yükümlülük ve görevlerinizin herhangi birinden kurtulmayacaksınız. Biz tamamen kendi takdirimizle kendi hak ve yükümlülüklerimizi temlik edebiliriz. 

4.5 Hizmetteki Değişiklikler: İnternet Sitesini, Hizmetimizi ya da İçeriği zaman zaman Size önceden haber vermeden gözden geçirme, revize etme, değiştirme, iyileştirme ya da kesme hakkını saklı tutarız. Böyle içerikle ilgili ve teknik gözden geçirmeler ve onlarla ilişkili bakım çalışmaları İnternet Sitesi üzerinden sunulan konu alanlarının genişletilmesi ve değiştirilmesini ve Hizmetleri ya da İçeriği oluşturan teknik formatların uyarlanmasını içerebilir, fakat bunlarla sınırlı değildir. Dolayısıyla sistem arızası, bakım, gözden geçirme ya da tamirat durumlarında ya da makul kontrolümüz dışında sebeplerle İnternet Sitesine ve Hizmetlerine ya da İçeriğine erişim geçici veya kalıcı olarak ve bildirimde bulunulmadan askıya alınabilir. Herhangi bir sebeple İnternet Sitesi, herhangi bir İçerik ya da Hizmete erişilememesi halinde sorumlu olmayacağız. Herhangi bir anda İnternet Sitesini, İçeriğini ya da Hizmetlerini sağlamayı kesebileceğimizin farkındasınız. Her halükarda bakım ya da destek hizmetleri sağlama yükümlülüğümüz olmayacaktır.

Kullanıcı İçeriği

5.1 Kullanıcıların Hizmetlerimiz vasıtasıyla iletiler, metinler, illüstrasyonlar, veriler, dosyalar, görüntüler, grafikler, fotoğraflar, yorumlar, sesler, müzikler, videolar, bilgi, içerik ve/veya başka malzemeler (“Kullanıcı İçeriği”) görüntülemelerine izin veriyoruz. Kullanıcı İçeriğini Bizim tarafımızdan sağlanan hashtagi kullanarak Instagram sosyal medya platformuna yükleyerek, içeriği Instagramda herkese açık olarak sunmanız şartıyla Kullanıcı İçeriğini Bizim kullanımımıza sunarsınız. İçeriğinizin Instagram içinde açık bir niteliği varsa, Kullanıcı İçeriğiniz Instagram'ın ve WingsforLifeWorldRun.com'un içindeki ve dışındaki bütün kullanıcılar için erişilebilir olur ve kullanıcılar tarafından internet üzerinde (örneğin diğer üçüncü taraf internet sitelerine) paylaşılabilir. Burada sağladığınız haklara ve ruhsata tabi olarak Instagram vasıtasıyla İnternet Sitesine yüklediğiniz, depoladığınız, aktardığınız, gönderdiğiniz, değiş tokuş ettiğiniz ya da erişilir kıldığınız herhangi bir ve her türlü Kullanıcı İçeriği Bizim tarafımızdan değil, yalnızca sizin tarafınızdan kontrol edilir. Kullanıcı İçeriğine ilişkin bir gizliliği garanti etmeyiz. Kullanıcı İçeriğinizde sahip olacağınız herhangi bir fikri mülkiyet hakkını izlemek ve korumak tamamen sizin sorumluluğunuzdur ve bunun için hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Kullanıcı İçeriğinizi yükledikten sonra Size Kullanıcı İçeriğinizi İnternet Sitesinde bulabilmeniz için bir bağlantı sağlayacağız.

 

5.2 Kullanıcı İçeriğinde herhangi bir mülkiyet hakkı talep etmez ve bu vesileyle Sizin Kullanıcı İçeriğinizin yalnızca sizin sorumluluğunuz olduğunu açıkça tasdik ve kabul ederiz. Kullanıcı İçeriğinin bütün IPR’sinin sahibi olduğunuzu ve Kullanıcı İçeriğinin: (i) reklam, sponsor ya da promosyon satışı içermediğini; (ii) kamu politikasını ihlal etmediğini; (iii) üçüncü tarafların haklarını, örneğin kişisel hakları (özellikle kişinin kendi imajıyla ilgili), ticari markalar, patentler, telif hakları ve kanunen korunan başka herhangi bir IPR’yi ihlal etmediğini ya da (iv) kanuna aykırı olan ya da yasadışı veya kanuna aykırı faaliyetleri destekleyecek malzemeler içermediğini beyan ve garanti edersiniz.

5.3 Bütün gerekli hakların, izinlerin, onayların ve ahlaki hak feragatlerinin herhangi bir katılımcı, icracı, sunucu, katkı sahibi ya da Kullanıcı İçeriği veya onunla bağlantılı hakları, hizmetleri ya da tesisleriyle ilişkili olan başka bir kişiden usule uygun olarak ve etkin bir şekilde alındığını ve bu hakları tamamen kendi takdirinizle ve bu sözleşmede sağlanan mertebeye kadar tasarruf etme yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

5.4 Sizin yüklediğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriğini Instagram'da depolamayız. Her zaman Kullanıcı İçeriğinizi gizli yapmak için Instagram içindeki ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Ondan sonra İçerik artık WingsForLifeWorldRun.com'da gösterilmeyecektir. Sizin Instagram'daki Kullanıcı İçeriğinizle ilgili depoladığımız tek şey Instagram'daki haline giden bağlantıdır.

5.5 Kullanıcı İçeriğinizi Instagram vasıtasıyla İnternet Sitesinde erişime açarak İnternet Sitesinin diğer kullanıcılarına ve Hizmetler kullanılarak Sizin Kullanıcı İçeriğinizin paylaşıldığı veya gömüldüğü başka herhangi bir internet sitesinin, uygulamaların ve/veya platformların operatörlerine ve kullanıcılarına Sizin Kullanıcı İçeriğinizi zaman zaman İnternet Sitesinin Paylaşım Hizmetlerini kullanarak kullanmaları, kopyalamaları, yeniden göndermeleri, aktarmaları ya da başka şekilde dağıtmaları, açık olarak görüntülemeleri, açık olarak icra etmeleri, uyarlamaları, türemiş çalışmalarını hazırlamaları, derlemeleri, kullanıma sunmaları ya da başka şekilde halka iletmeleri için sınırlı, dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, tamamen ödenmiş bir ruhsat verirsiniz. Yukarıdakilere rağmen, bu Kullanım Şartlarındaki hiçbir şey İnternet Sitesinin başka bir kullanıcısına tarafınızdan Kullanıcı İçeriğinizin parçası olarak (örneğin kullanıcı adınız) özel bir isim, logo, ticari marka ya da hizmet markasına ("Markalar") ilişkin o Markaları o Markaları ilişkilendirdiğinizi Kullanıcı İçeriğinizi yeniden gönderme eyleminin bir parçası olarak otomatik olarak ve değiştirmeksizin çoğaltma, açık olarak görüntüleme, erişilir kılma ya da başka bir şekilde halka iletme herhangi bir hak vermez.

Instagram içindeki gizlilik ayarlarını kullanarak ya da hashtag'i kaldırarak Kullanıcı İçeriğinizin Instagram'dan kaldırılması Kullanıcı İçeriğinizin otomatik olarak İnternet Sitesinden erişilmez hale gelmesiyle sonuçlanacaktır. Fakat, yukarıdakilere rağmen, bu vesileyle bir kere Kullanıcı İçeriğiniz bir Paylaşım Hizmetine dağıtıldıktan sonra, Red Bull'un Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir Paylaşım Hizmetinin operatörlerince işletilen herhangi bir sunucu ya da sistemden silinmesini temin etme ya da İnternet Sitesinin ya da herhangi bir Paylaşım Hizmetinin herhangi bir kullanıcısının Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir ögesini silmesini gerektirme yükümlülüğünün olmadığını tasdik ve kabul edersiniz.

5.6 Aşağıdaki Kullanıcı İçeriklerini göndermeyeceğinizi beyan, garanti ve taahhüt edersiniz:

(i) bizi, iştiraklerimizi, ya da Bizin veya onların faaliyetlerini, işlerini veya markalarını kötü gösteren. Özellikle şunlarla bağlantılı herhangi bir İçerik kullanmaktan ya da göndermekten kaçınacaksınız: (a) yasadışı ürünler, içerik, hizmetler veya malzemeler; (b) kazaların, saldırıların, felaketlerin ya da ayaklanmaların yayını; ve/veya (d) rekabet eden ürünler (özellikle kafein, taurin ya da guarana içeren meşrubatlar) 
(ii) başka birini taklit eden ya da kanuna aykırı, tehdit edici, kötüleyici, hakaret içeren, lekeleyici, gizlilik ya da alenilik haklarını işgal edici, kaba, müstehcen, saygısız, pornografik ya da başka şekilde uygunsuz olan ya da herhangi bir geçerli yasayı başka şekilde ihlal eden; 
(iii) ceza gerektiren suç oluşturacak, hukuki sorumluluğa yol açacak yada herhangi bir kanunu başka bir biçimde ihlal edecek davranışları teşvik eden; 
(iv) mallar veya hizmetler için bir reklam ya da para talebi niteliğinde olan; 
(v) telefon numaralarını, sosyal güvenlik numaralarını, hesap numaralarını, adresleri ya da işveren referanslarını açığa çıkaran mesajlar gibi kişisel bilgiler içeren; 
(vi) zarar ya da yaralanmaya sebep olabilecek bir formül, talimat ya da tavsiye içeren; veya 
(vii) herhangi bir virüs, truva atı ya da başka bir zararlı kod ya da betik içeren.

Dahası , bir Kullanıcının tamamen bizim takdirimize göre başka herhangi bir Kullanıcının Hizmetlerimizi kullanmasını ya da onların tadını çıkarmasını kısıtlayan ya da engelleyen herhangi bir davranışa izin verilmeyecektir.

5.7 Kullanıcı İçeriğini izleme hakkına sahibiz, ama yükümlülüğüne sahip değiliz. Tamamen kendi takdirimizle ve herhangi bir sebeple herhangi bir Kullanıcı İçeriğini düzenleme, onu yayınlamayı reddetme, kaldırma, ya da erişim dışı bırakma hakkına sahibiz.

6. Bağış projesi / direkt Wings for Life Vakfı’na yapılan bağışlar

Bağış: Wings for Life World Run’a -bireysel veya takım olarak- katılıyor olun ya da olmayın, şahsi WfLWR bağış kampanyanıza start verebilir, dostlarınız, iş arkadaşlarınız vs. arasında Wings for Life Vakfı’na bağış toplayabilirsiniz. Eğer şahsi WfLWR bağış kampanyanızı başlatırsanız, kendinize ait koşucu sayfanızda bağışları yapan kişilerin isimlerini ve bağış miktarlarını belirtebilirsiniz (bağışta bulunan kimselerin onayı doğrultusunda).

Wings for Life Vakfı’na yapılan bağışlar: “Bağış yap” butonuna tıklayarak, Wings for Life Vakfı’na doğrudan bağış yapmanızı sağlayacak bir forma yönlendirileceksiniz (Bağışlar için Kullanım Koşulları yürürlükte). Böyle bir bağış yaparken (a) bağışınızı kendi ya da başka birinin WfLWR-bağış kampanyasına ithaf edebilir ve bunu kendi sayfanızda ya da o kişinin koşucu sayfasında gösterebilirsiniz ve (b) isminizin ve bağışladığınız miktarın söz konusu koşucu sayfasında yer almasını ya da yer almamasını tercih edebilirsiniz. Bunun için bağışınızı yaparken, isim ve bağış miktarınızın herkes tarafından görünür olmasını isteyip istemediğinizi ilgili kutuyu işaretleyerek belirtmeniz gerekir.

İsim ve bağış miktarı, hem bağışı yapan kişi hem de bağış kampanyasını başlatan kişi onayladığı takdirde ifşa edilebilir.

7. Tazminat

Bizi , iştiraklerimizi, yetkililerimizi, müdürlerimizi, hissedarlarımızı, çalışanlarımızı ve temsilcilerimizi Bizim maruz kaldığımız, (i) Hizmetleri kullanmanızdan; (ii) tarafınızdan ya da Üyeliğinizi kullanmanız yoluyla sağlanan Kullanıcı İçeriğinden; (iii) bu Kullanım Şartlarının tarafınızdan gerçekten ya da iddia edilen ihlalinden; (iv) Bizimle yaptığınız herhangi bir beyanın, garantinin ya da sözleşmenin gerçek ya da iddia edilen bir ihlalinden; veya (v) fiil ya da ihmallerinizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan bütün sorumluluklar, hasarlar, hak talepleri, eylemler, harcamalar, talepler veya masraflar (bu hak talepleri ya da hasarlarla ilgili yasal ücretler dâhil) için tamamen tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz. Bu şartlar kapsamındaki yükümlülüklerinizin konusu olan herhangi bir hak talebinin savunmasında bizimle tamamen işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

8. Haber Bülteni Onayı

Sizi haberdar tutabilmek için Size Bizim, iştiraklerimizin ve ortaklarımızın İçerik, Hizmetler, teklifler, promosyon ve etkinliklerimizle ilgili olarak haber bültenimizi ve diğer iletişimleri eposta ve telefon yoluyla, bize bunun için Onayınızı vermiş olmanız şartıyla gönderebiliriz. Herhangi bir anda info@wingsforlifeworldrun.com’a eposta göndererek buna itiraz edebilir ve onayınızı geri çekebilirsiniz.

9. Feragat ve Sorumluluğun Sınırlanması

9.1İnternet Sitesinin, Hizmetlerin, İçeriğin doğruluğu, kalitesi, işçiliği, zamanındalığı (teslimat zamanı dâhil), işletilebilirliği, pazarlanabilirliği, elverişliliği ya da eksikliği bakımından ya da üçüncü tarafların sınai veya fikri mülkiyetinin ya da başka herhangi bir hakkının ihlal edilmemesine ya da İçeriğin özel bir amaca uygunluğuna yönelik herhangi bir türde açık ya da ima edilen hiçbir beyan ya da garanti vermiyoruz (ve bütün beyan ve garantiler geçerli kanun kapsamında izin verilen en geniş kapsamda inkar edilir). İnternet Sitesi üzerinden ya da vasıtasıyla sağlanmış bilgiler, İçerik ya da Hizmetlere dayalı ya da ilişkili olarak aldığınız kararlar ya da giriştiğiniz eylemlerin takdiri ve riski tamamen Size aittir. İnternet Sitesi üzerinde ya da vasıtasıyla gösterilen ya da sağlanan herhangi bir eylem, faaliyet ve/veya bilginin eğitimli ve deneyimli profesyoneller tarafından gerçekleştirildiğinden ve haberdar olmalısınız ve İnternet Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri kullanırken önlemler almak ve sağduyulu olmak Sizin sorumluluğunuzdur.

9.2 Riski size ait olmak üzere İnternet Sitesine, İçeriğe ve Hizmetleri erişiminizin ve onları kullanmanızı "olduğu gibi" ve "elverişli olduğu gibi" temelinde olduğunu ve herhangi bir İçerik, Hizmet, elverişlilik ya da teslimattaki hatalar ya da ihmallerden (kesinti, silinme, işlem gecikmesi, iletim, iletişim hattı, hatalar, ihmaller veya bilgisayar virüsü, truva atları veya başka bir zararlı kod ya da betikten kaynaklananlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmadığımızı onaylar ve kabul edersiniz. 

9.3 İnternet Sitesinin, İçeriğin ya da Hizmetlerin hatasız ya da kesintisiz olacağını ya da kusurların düzeltileceğini garanti etmiyoruz. Herhangi bir anda ve bildirimde bulunmadan İnternet Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri (veya parçalarını) herhangi bir sebeple kaldırma ya da rutin veya rutin olmayan bakım, hata düzeltmesi veya diğer değişiklikler yapmak için gerekli olan durumlarda İnternet Sitesinin, İçeriğin veya Hizmetlerin (veya parçalarının) işletimini kesintiye uğratma hakkını saklı tutarız.

9.4 Bazen Bizim sahip olmadığımız ya da kontrol etmediğimiz diğer İnternet Sitelerine hiper bağlar ve/veya reklamlar sunarız. Bizim İnternet Sitemizden ya da ona bağlanan bir üçüncü taraf İnternet sitesinin tedarik ettiği ya da içerdiği hiçbir malzeme için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmiyoruz. Herhangi bir üçüncü taraf İnternet Sitesi için de sorumlu değiliz ve bu İnternet Siteleri riski size ait olmak üzere ziyaret edersiniz. 

9.5 Aşağıdaki 8.7 ve 8.8 paragraflarına tabi olarak Bizim, Bizim ve iştiraklerimizin çalışanları, müdürleri, dağıtıcıları, lisans verenleri ve temsilcilerinin sorumluluk sözleşmeden de, haksız muameleden de (ihmal dâhil fakat onunla sınırlı olmamak üzere), başka bir sebepten de kaynaklansa herhangi bir (i) iş, fırsat, kullanım, kâr, beklenen kâr, sözleşme, gelir, iyi niyet veya beklenen tasarruf (ii) doğrudan, dolaylı, arız, veya özel olsun, İnternet Sitesi, İçerik ya da Hizmetlerin kullanımı ya da kullanılma girişimiyle, bu ögeleri kullanamamayla, İnternet Sitesi, İçerik veya Hizmetleri sağlamamamızın kesintiye uğraması ya da sona ermesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan, Biz bu hasarların meydana gelmesi olasılığından haberdar edilmiş olsak dahi, sorumlu olmayacaklarını kabul edersiniz.

9.6 Her halükarda, geçerli kanunun izin verdiği en geniş kapsamda, Bizim erişim gecikmeleri ya da kesintileri, verinin teslim edilmemesi ya da yanlış teslim edilmesi, sunucu arızası veya doğal afet, savaş ya da terörizm, güvenlik ihlalleri ya da bilgisayar koynaklığı ve/veya ağların arızası veya alınamamamasından kaynaklanan yetkisiz kişisel veri kullanımı dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mücbir sebep nedeniyle İçeriğin ya da Hizmetlerin teslim edilememesi herhangi bir sebeple İçeriği veya Hizmetleri teslim edemememiz sonucunda yaşayabileceğiniz doğrudan ya da dolaylı hasar ya da kayıptan sorumlu olmayacağız. Bu kısımda ortaya koyulan dışlama Sizin yaşadığınız kaybın ya da hasarın tarafımızdan öngörülmüş olması gereken ya da Sizin Bize söz konusu kaybı ya da hasarı yaşama olasılığınız olduğunu söylemiş olduğunuz hallerde bile geçerli olacaktır.

9.7 Bu Şartlardaki hiçbir şey ihmalimizin neden olduğu ölüm ya da kişisel yaralanma için, sahtekarlık ya da sahtekarca yanlış beyan, ya da geçerli kanuna göre sınırlanamayan ya da hariç tutulamayan başka herhangi bir sorumluluk türü için sorumluluğumuzu sınırlamayacak ya da hariç tutmayacaktır.

9.8 Bu Şartlardaki hiçbir şey bir tüketici olarak hak edebileceğiniz herhangi bir temel hakkı etkilemeyecektir.

10. Fesih ve Askıya Alma

10.1 Bu Şartları ihlal ettiğiniz ya da Bizim Sizin bu şartları ihlal ettiğinizden şüphelendiğimiz hallerde ya da İnternet Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri kullanmanızın kaynaklara ya da diğer teknik tertibatlara zarar veriyor olabileceği hallerde Hesabınızı ve/veya bu İnternet Sitesine erişiminizi herhangi bir anda, bildirimde bulunmadan ve kendi takdirimizle askıya alma, kısıtlama ya da sona erdirme hakkını saklı tutarız. Ek olarak, Şartların bir ihlali sahtekarlık niteliğinde bir suç teşkil edebilir ve kanuni talepler ve tazminatlar, ayrıca suç kovuşturması sonucunu doğurabilir. 

10.2 Bu Şartlardaki bütün feragatler, tazminatlar ve dışlamalar bu Şartların feshedilmesinden sonar geçerli kalacaktır.

11. Veri Koruma ve Gizlilik Politikası

11.1 Bize kayıt sürecinin parçası olarak ya da ondan sonar sağladığınız bilgiler, veriler ve malzemeler, ayrıca bize yemin edebileceğiniz diğer bilgiler, veriler ve malzemeler Veri Koruma ve Gizlilik Politika’mıza tabidir. Veri Koruma ve Gizlilik Politikamızın mevcut sürümü bu Şartlarla birleşik kabul edilecektir.

11.2 Veri Koruma ve Gizlilik Politikamız kapsamında olan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler ve veriler dışındaİnternet Sitesinde veya onun vasıtasıyla aktardığınız ya da gönderdiğiniz bütün bilgiler, veriler ve malzemeler gizli ve özel değil şeklinde değerlendirilecektir ve bu vesileyle bize bu bilgileri, verileri ve malzemeleri dünya çapında bu malzemeleri ve onnu içine gömülmüş bütün verileri, görüntüleri, sesleri, metinlerive diğer şeyleri herhangi bir ve her türlü ticari ya da ticari olmayan amaç için kopyalama, açıklama, dağıtma, bütünleştirme ve başka şekilde kullanma dâhil olmak üzere uygun gördüğümüz şekilde kullanmak için sürekli, geri verilemez, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans verirsiniz. İnternet Sitesine aktardığınız ya da orada yayınladığınız bütün bilgilerin, verilerin ve malzemelerin Sizin mülkiyetinde olduğunu ve yukarıdaki lisansı vermek için gerekli bütün haklara sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. 

12. Bölünebilirlik

Bu Şartların her bir hükmü ayrı ve bağımsız olarak oluşturulacaktır. Bu Şartların herhangi bir hükmü tamamen ya da kısmen geçersiz ya da uygulanamaz olursa bu Şartların yürürlüğü bozulmayacaktır. Bu durumda, bu hüküm gerekli olan minimum mertebede sınırlanacak ya da ortadan kaldırılacak ve bu Şartların niyetini en iyi şekilde içeren geçerli bir hükümle değiştirilecek, böylece bu Şartlar tamamen yürürlükte kalacaktır. 

13. Geçerli olan Kanun ve Yetki Alanı

Bu Şartlar Avusturya kanunlarıyla yönetilecek ve onlar uyarınca yorumlanacaktır. Bu Şartların varlığı, geçerliliği ya da feshiyle ilgili herhangi bir sorun dâhil bu Şartlardan ya da onlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan bütün anlaşmazlıklar özel olarak Viyana’nın Birinci Bölgesinde ticari meselelerden sorumlu mahkeme tarafından kanun hükümlerinin çatışmalarına bakılmadan Avusturya’da yürürlükte olan kanuna uygun olarak çözüme kavuşturulacaktır. 11 Nisan 1980 tarihli Uluslararası Mal Satımına İlişki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin uygulanması hariç tutulacaktır.

14. Dil

Şartların özgün sürümü İngilizce dilindedir. Tercüme edilmiş herhangi bir sürüm sadece size kolaylık ve bilgi olması içindir. Anlaşmazlıklar olması halinde İngilizce metin üstün olacaktır.

Lokal partnerler
FordMigrosMavibahceShellGenclikTAFEngels IzmirIzmir Buyuksehir Belediyesi TOFDNTV SporKralpop RadioRunners WorldMyNet