Najbardziej obiecujące kierunki badań nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego prowadzonych dzięki Tobie

Naukowcy z całego świata nieustannie pracują, aby znaleźć skuteczną metodę leczenia urazów rdzenia kręgowego do powszechnego stosowania. Wszyscy podążają różnymi ścieżkami pod względem pomysłów i podejścia do tego zagadnienia. Rzucamy nieco światła na siedem obiecujących projektów badawczych finansowanych przez Wings for Life.

Kiedy limfocyty B napotykają stan zapalny

Uniwersytet Hasselt, Wydział Immunologii i Infekcji, Belgia

Urazy rdzenia kręgowego również wpływają na układ odpornościowy, powodując reakcję organizmu w postaci stanu zapalnego. W wyniku tzw. "uszkodzenia wtórnego" dodatkowe części tkanki są niszczone w miejscu urazu. Zespół badawczy pod kierownictwem Judith Fraussen z Belgii wykazał, że tzw. "limfocyty B" odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Są one integralną częścią układu odpornościowego i wspólnie odpowiadają za odpieranie patogenów. Badacze mają teraz nadzieję ustalić, w jaki sposób te komórki wpływają na powstałą reakcję zapalną. Może to stanowić podstawę dla nowych modeli terapii.

Plan treningowy dla komórek macierzystych

Houston Methodist Research Institute, Centrum Neuroregeneracji, USA

Naukowcy od dawna mają nadzieję, że komórki macierzyste są zdolne do zastąpienia uszkodzonych i martwych komórek nerwowych lub mogą pomóc w ich regeneracji. Wynikiem badań prowadzonych w warunkach laboratoryjnych są nowe, obiecujące metody działania w tym zakresie, takie jak ta opracowana przez Phila Hornera i jego zespół. Celem ich eksperymentu jest wzmocnienie nerwowych komórek macierzystych przed przeszczepem, a w rezultacie poprawienie ich stanu i umożliwienie lepszej integracji z odpowiednią tkanką w miejscu przeszczepu. Ukierunkowana stymulacja elektryczna powinna następnie wspomóc regenerację nerwów. Przeszczep komórek macierzystych i elektrostymulacja to dwie bardzo obiecujące technologie. Jeśli to podejście przyniesie oczekiwane rezultaty, może doprowadzić do daleko idących postępów w kwestii leczenia wielu różnych rodzajów urazów nerwów.

Lepsza kontrola ciśnienia krwi

Centrum Urazów Rdzenia Kręgowego BG Unfallklinik Murnau, Niemcy | UCSF Centrum Urazów Mózgu i Kręgosłupa*, San Francisco, USA*

Ciśnienie krwi odgrywa kluczową rolę w ostrych urazach rdzenia kręgowego. Dotychczasowe badania wykazały, że gdy ciśnienie krwi jest podwyższone, rdzeń jest lepiej ukrwiony, a to wspomaga regenerację neurologiczną. Standardowym zaleceniem jest więc utrzymanie wysokiego ciśnienia krwi za pomocą leków - nawet jeśli nie są one indywidualnie dobrane do pacjenta. Obecnie naukowcy pod kierownictwem Iris Leister ponownie oceniają korzyści płynące z podwyższenia ciśnienia krwi. W przyszłości wartości docelowe powinny lepiej uwzględniać wiek pacjenta, stopień urazu i historię choroby. Aby to osiągnąć, badacze analizują duże ilości danych z oddziałów intensywnej opieki. Wynik powinien poprawić szanse pacjentów na powrót do zdrowia.

Zapobiegnie powstawaniu blizn

Uniwersytet Bostoński, Inżynieria Biomedyczna, USA

Podczas procesu gojenia się rany po urazie rdzenia kręgowego tworzy się nieprzepuszczalna tkanka bliznowata. Z punktu widzenia biologii jest ona ważna, bo działa jako środek ochronny, który ogranicza reakcję zapalną. Jednak stanowi ona przeszkodę nie do pokonania dla komórek nerwowych próbujących odrastać. Grupa badawcza pod kierownictwem Timothy'ego O'She'a bada nową strategię: wstrzykiwanie enzymów bezpośrednio w miejsce blizny. Celem jest zmiękczenie tkanki i zwiększenie przepuszczalności miejsca urazu za pomocą specjalnie opracowanych nanonośników. Ta metoda łączona jest z przeszczepem nerwowych komórek macierzystych, co ma na celu stymulację regeneracji komórek nerwowych.

Utrzymanie Przewodnictwa Nerwowego

Uniwersytet Louisville, Kentucky, Centrum Badań nad Urazami Rdzenia Kręgowego, USA

Układ nerwowy funkcjonuje jak sieć kabli elektrycznych. Kabel przewodzący tworzą aksony - przedłużenia komórek nerwowych. Warstwa izolacyjna składa się z komórek wspomagających i nazywana jest osłonką mielinową. Aksony i mielina razem zapewniają szybki przepływ informacji. Urazy rdzenia kręgowego zakłócają ten schemat, ponieważ obrzęk uniemożliwia sprawną pracę nerwów. Naukowcy pod kierownictwem Davida Stirlinga testują blokery chemiczne mające zapobiegać wystąpieniu obrzęku, w nadziei na zachowanie połączeń w obrębie dróg nerwowych oraz poprawę zdolności regeneracji.

Obiecujące trio

Krembil Research Institute, University Health Network, Uniwersytet w Toronto, Kanada

Naukowcy pod kierownictwem Charlesa Tatora z Toronto mają nadzieję zbliżyć się do odkrycia skutecznej metody leczenia za pomocą trójstopniowego podejścia. W pierwszym kroku w miejsce urazu podawana jest substancja o nazwie "ampakina". Idea polega na zwiększeniu odporności komórek poprzez zmianę napływu wapnia, który jest istotnym czynnikiem prowadzącym do dalszych uszkodzeń komórek nerwowych. Następnie wstrzykiwane jest przeciwciało, które ma złagodzić negatywne oddziaływanie na wzrost komórek. W końcu przeszczepiane są nerwowe komórki macierzyste, aby wypełnić uszkodzoną przestrzeń nowymi komórkami. To ambitny projekt oparty na obiecujących wynikach poszczególnych metod, których połączenie w całość nie zostało jeszcze zbadane w kontekście urazów rdzenia kręgowego.

Włókna projekcyjne jako klucz

Boston Children's Hospital, F.M. Kirby Neurobiology Centre, USA

Włókna projekcyjne, zwane też rzutowymi, to bardzo szczególny zbiór komórek nerwowych. Łączą one wiele obszarów mózgu z rdzeniem kręgowym. Włókna te mają istotne znaczenie funkcjonalne, ponieważ przekazują różne sygnały autonomiczne, czuciowe i ruchowe - tam i z powrotem. Różnie reagują na uraz. Niektóre grupy komórek są bardziej odporne na uszkodzenia, inne lepiej reagują na leczenie. Błędem byłoby więc traktować wszystkie włókna projekcyjne jednakowo. Carla Winter z Bostonu stara się zrozumieć, które czynniki stanowią o różnicy pomiędzy nimi. Zrozumienie tych mechanizmów może być kluczowym, brakującym elementem układanki umożliwiającej rozwój indywidualnie dostosowanych i skutecznych metod leczenia urazów rdzenia kręgowego.

**Chcesz pomóc? **Wystartuj w Wings for Life World Run i namów do tego znajomych! 100% wpisowego finansuje te i inne badania, które mogą zmienić świat jaki znamy.