ადგილი
1
ადგილი
1
69,01 km
ეროვნება
JP
ქვეყანა
JP
ლოკაცია
shinjuku ku Jingu Gaien
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
1
ადგილი
2
ადგილი
2
68,39 km
ეროვნება
PL
ქვეყანა
PL
ლოკაცია
Poznań
კატეგორია
M40
კატ. რეიტინგი
1
ადგილი
3
ადგილი
3
63,15 km
ეროვნება
RO
ქვეყანა
RO
ლოკაცია
Bucharest 1
კატეგორია
M25
კატ. რეიტინგი
1
ადგილი
4
ადგილი
4
63,11 km
ეროვნება
PL
ქვეყანა
PL
ლოკაცია
Poznań
კატეგორია
M35
კატ. რეიტინგი
1
ადგილი
5
ადგილი
5
62,15 km
ეროვნება
PL
ქვეყანა
PL
ლოკაცია
Poznań
კატეგორია
M35
კატ. რეიტინგი
2
ადგილი
6
ადგილი
6
61,91 km
ეროვნება
AT
ქვეყანა
AT
ლოკაცია
Wien
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
2
ადგილი
7
ადგილი
7
61,6 km
ეროვნება
DE
ქვეყანა
DE
ლოკაცია
München
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
3
ადგილი
8
ადგილი
8
61,27 km
ეროვნება
HK
ქვეყანა
AT
ლოკაცია
Wien
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
4
ადგილი
9
ადგილი
9
60,76 km
ეროვნება
PL
ქვეყანა
PL
ლოკაცია
Poznań
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
5
ადგილი
10
ადგილი
10
60,73 km
ეროვნება
SE
ქვეყანა
CH
ლოკაცია
Zug
კატეგორია
M35
კატ. რეიტინგი
3
გააცოცხლე 2023 წლის რბენის ემოციები

გააცოცხლე 2023 წლის რბენის ემოციები

გააცოცხლე რბენის საუკეთესო მომენტები

გაიგე მეტი
ადგილი
11
ადგილი
11
60,32 km
ეროვნება
BE
ქვეყანა
BE
ლოკაცია
Brussel Ossegempark
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
6
ადგილი
12
ადგილი
12
60,04 km
ეროვნება
KE
ქვეყანა
KE
ლოკაცია
App Run
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
7
ადგილი
13
ადგილი
13
60,03 km
ეროვნება
PL
ქვეყანა
PL
ლოკაცია
Poznań
კატეგორია
M25
კატ. რეიტინგი
2
ადგილი
14
ადგილი
14
59,73 km
ეროვნება
PL
ქვეყანა
PL
ლოკაცია
Poznań
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
8
ადგილი
15
ადგილი
15
59,52 km
ეროვნება
JP
ქვეყანა
JP
ლოკაცია
shinjuku ku Jingu Gaien
კატეგორია
M25
კატ. რეიტინგი
3
ადგილი
16
ადგილი
16
59,25 km
ეროვნება
BR
ქვეყანა
AT
ლოკაცია
Wien
კატეგორია
M35
კატ. რეიტინგი
4
ადგილი
17
ადგილი
17
59,23 km
ეროვნება
SI
ქვეყანა
SI
ლოკაცია
Ljubljana
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
9
ადგილი
18
ადგილი
18
59,12 km
ეროვნება
JP
ქვეყანა
JP
ლოკაცია
shinjuku ku Jingu Gaien
კატეგორია
M25
კატ. რეიტინგი
4
ადგილი
19
ადგილი
19
59,03 km
ეროვნება
PL
ქვეყანა
PL
ლოკაცია
Poznań
კატეგორია
M25
კატ. რეიტინგი
5
ადგილი
20
ადგილი
20
58,18 km
ეროვნება
DE
ქვეყანა
DE
ლოკაცია
München
კატეგორია
M35
კატ. რეიტინგი
5
ადგილი
21
ადგილი
21
56,8 km
ეროვნება
SI
ქვეყანა
SI
ლოკაცია
Ljubljana
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
10
ადგილი
22
ადგილი
22
56,63 km
ეროვნება
PL
ქვეყანა
PL
ლოკაცია
Poznań
კატეგორია
M40
კატ. რეიტინგი
2
ადგილი
23
ადგილი
23
56,01 km
ეროვნება
PL
ქვეყანა
AT
ლოკაცია
Wien
კატეგორია
M35
კატ. რეიტინგი
6
ადგილი
24
ადგილი
24
55,83 km
ეროვნება
DE
ქვეყანა
AT
ლოკაცია
Wien
კატეგორია
M25
კატ. რეიტინგი
6
ადგილი
25
ადგილი
25
55,6 km
ეროვნება
AT
ქვეყანა
AT
ლოკაცია
Wien
კატეგორია
M30
კატ. რეიტინგი
11