7 projecten met belofte

[Translate to Dutch:] Team of scientists in the Angela Ruban Lab of Tel Aviv University

Wetenschappers over de hele wereld werken koortsachtig aan een geneesmiddel voor ruggenmergletsels.
Dat zijn zeven projecten die voornamelijk gefinancierd worden door de opbrengst van de jaarlijkse Wings for Life World Run. Want elke opgehaalde cent gaat 100% naar ruggenmergonderzoek. En al deze projecten geven hoop.


Vanuit een zuiver wetenschappelijk perspectief is het onderzoek van het centrale zenuwstelsel bijzonder spannend. "Omdat het zo complex is", zegt Dr. Verena May. De wetenschappelijk coördinator van de Wings for Life Foundation benadrukt ook: "Wat dwarslaesie betreft, is er ook het feit dat allerlei andere aspecten en lichaamsfuncties meespelen." Het immuunsysteem functioneert bijvoorbeeld meestal niet zoals het hoort, blaas- en darmfuncties en de bloedsomloop geven net zo vaak problemen. Maar hoe moeilijk dit ook is voor de betrokkenen, "het is een interessant onderzoeksgebied omdat er zoveel verschillende benaderingen en gebieden zijn om te onderzoeken. Dat is bijzonder fascinerend vanuit wetenschappelijk oogpunt", zegt Dr. May.

Tegelijkertijd leidt het ook tot de mogelijkheid van ontwikkelingen op vele verschillende terreinen. Bij wijze van voorbeeld volgen hier zeven opwindende projecten die momenteel door de Wings for Life Foundation worden gefinancierd.

1. Giftig Glutamaat

Sagol School van Neuroscience, Tel Aviv University, Israel

Team van wetenschappers aan de Sagol School of Neuroscience, Tel Aviv University, Israel

Glutamaat is de meest verspreide boodschapperstof van het centrale zenuwstelsel. Het is een beslissende factor in de opwinding van zenuwen, maar een hoge concentratie kan ook leiden tot het afsterven van zenuwcellen. Het idee van Angela Ruban houdt in dat de concentratie glutamaat na een zenuwbeschadiging wordt verlaagd, waardoor het toxische effect en de daaruit voortvloeiende schade worden verminderd. Lagere glutamaatniveaus zouden zelfs kunnen leiden tot beter herstel en regeneratie. Deze aanpak is reeds doeltreffend gebleken in experimenten na een beroerte of traumatisch hersenletsel. Het toedienen van bepaalde enzymen die glutamaat afbreken resulteerde in een betere motoriek. Deze therapie zou binnenkort klinisch getest kunnen worden.

2. Geëlektriseerde huid

Elektriciteit & Computer Engineering, Universiteit van Washington, Seattle, VS

Wetenschapper Chet Moritz portret

Het team van wetenschapper Chet Moritz heeft ontdekt dat elektrische stimulatie van het ruggenmerg ter hoogte van de nek leidt tot aanzienlijke en langdurige verbeteringen van de handfunctie bij patiënten met een chronische, hoge ruggenmergletsel. De stimulatie wordt oppervlakkig toegepast op de huid aan de achterkant van de nek. Door het gebruik van zelfklevende elektroden is geen chirurgische ingreep nodig. Verrassend genoeg constateerde het team ook een verbetering van de spierkracht en de zintuiglijke waarneming in de benen. Zelfs de blaas- en darmfunctie werden positief beïnvloed.

De onderzoekers willen nu in detail onderzoeken of een gecombineerde, gelijktijdige stimulatie via de huid in de nek en aan de lendenwervelkolom, gekoppeld aan een intensieve revalidatietraining, dit effect vergroot. Bij hoge ruggenmergletsels moet de aanpak het lopen en de autonome functies positief beïnvloeden.

3. Magnetisch verlengen van zenuwvezels

Università Di Pisa & Nationale Onderzoeksraad, Pisa, Italië

team van wetenschappers onder leiding van Vittoria Raffa en Marco Mainardi

Hoe kunnen zenuwvezels na een dwarslaesie weer aangroeien? Een team van wetenschappers onder leiding van Vittoria Raffa en Marco Mainardi bestudeert dit probleem door een nieuwe weg in te slaan. De onderzoekers toonden aan dat zelfs kleine trekkrachten de lengtegroei in zenuwcellen stimuleren. Deze mechanische krachten worden opgewekt door gebruik te maken van magnetische velden. De vereiste nanotechnologie is zeer geavanceerd en werd op maat ontwikkeld door de onderzoeksgroep. Het is denkbaar dat dit concept wordt gecombineerd met andere procedures en wordt uitgebreid tot stamceltherapie of de uitbreiding van zenuwnetwerken om gewonde ruggengraten te genezen.

4. Spinnen en versterken van zenuwnetwerken

Leopold Franzens Universiteit Innsbruck & Paracelsus Medische Universiteit Salzburg, Oostenrijk

Wetenschapper Sébastien Couillard-Després portret

Neurowetenschappers Frank Edenhofer en Sébastien Couillard-Després ontwikkelen momenteel een nieuwe combinatietherapie. Hun doel is het herstellen van zenuwverbindingen door middel van zogenaamde geïnduceerde neurale stamcellen. Ook willen zij littekenvorming tegengaan, omdat een litteken de regeneratie belemmert. Om dit te bereiken maken zij gebruik van speciale blaasjes (extracellulaire blaasjes), die gewoonlijk verantwoordelijk zijn voor de communicatie tussen cellen. Deze blaasjes zijn bedoeld om hun effect te ontvouwen op de plaats van het letsel en in de bloedbaan. Deze techniek is bedoeld om zenuwverbindingen te regenereren en is de hoeksteen van de therapie voor patiënten met een chronische dwarslaesie.

5. Het opsporen van genetische codes

Neurowetenschappen, Universiteit van Californië, San Diego, USA

Neurowetenschapper Camila Marques de Freria portrait

De belangrijkste menselijke motorische zenuwbaan is het zogenaamde corticospinale systeem, een verbinding van de hersenschors naar het ruggenmerg. Het geeft commandosignalen door van de hersenen naar het ruggenmerg - wat vervolgens leidt tot activering van spieren en dus beweging. Het is echter ook de weg die het minst in staat is tot regeneratie. Dit betekent dat een externe stimulans nodig is.

Neurowetenschappers onder leiding van Camila Marques de Freria ontwikkelen een combinatietherapie die stamceltransplantaten op de plaats van het letsel combineert met intensieve revalidatietraining. Als eerste stap willen zij bepalen welke genen in het menselijk lichaam actief zijn tijdens deze behandeling. Nadat de genetische code is ontcijferd, kan deze worden vergeleken met farmacologische middelen met een vergelijkbaar genetisch profiel. De beste werkzame stoffen zouden dan kunnen worden toegepast in een nieuwe geneesmiddelentherapie voor dwarslaesiepatiënten.

6. Slimme transplantatie

Shirley Ryan AbilityLab, Chicago, VS

Martin Oudega portret

Martin Oudega en zijn onderzoeksgroep hebben zich gespecialiseerd in zogenaamde Schwann-cellen en de transplantatie daarvan in het beschadigde ruggenmerg. Het doel is het zenuwweefsel te herstellen. Een van de problemen bij celtransplantatie is echter dat de nieuwe cellen op de plaats van het letsel snel afsterven. De wetenschappers zijn er nu in geslaagd een speciaal biomateriaal te introduceren dat de vijandige omstandigheden in de wond helpt verminderen. Het doel is de overlevingskans van de nieuw getransplanteerde Schwann cellen te vergroten. Deze nieuwe, tweefasige strategie zou celtransplantatie fundamenteel kunnen veranderen en vervolgens ruggenmergletsels kunnen genezen.

7. Waarom vroege bewegingstraining met hoge intensiteit?

Faculteit van Geneeskunde en Gezondheid, Universiteit van Sydney, Australië

Neurowetenschapper Lisa Harvey beoordeelt een patiënt

Vroege en intensieve motorische training is momenteel de meest veelbelovende therapie voor ruggenmergletsels. Vooral omdat dergelijke training de plasticiteit van het ruggenmerg stimuleert, d.w.z. het vermogen om nieuwe verbindingen te vormen. Een studie van Australische neurowetenschappers onder leiding van Lisa Harvey onderzoekt de effectiviteit van vroege en intensieve motorische training op herstel en individuele lichaamsfuncties. Onlangs worden gewonde patiënten in verschillende centra over de hele wereld beoordeeld om de opgedane kennis snel in praktijk te brengen. Deze studie heeft het potentieel om de revalidatie van dwarslaesiepatiënten wereldwijd te veranderen.

De Wings for Life World Run.

Eens per jaar vindt wereldwijd de Wings for Life World Run plaats. Dit jaar is dat op 7de mei. Alle deelnemers starten wereldwijd op hetzelfde tijdstip en lopen ofwel individueel met de Wings for Life World Run App of samen in verschillende Flagship Runs. Het mooiste is dat het er bij elke vorm van de run om gaat dat je erbij bent. Het maakt niet uit hoe goed, snel of ver je loopt, of je nu een professionele atleet, hobbyloper of een absolute beginner bent. Het gaat erom dat je plezier beleeft aan het hardlopen. Daarom is er geen traditionele finishlijn. In plaats daarvan zet 30 minuten na de start een virtuele of - in het geval van de Flagship Runs - een echte Catcher Car de achtervolging in en haalt de ene na de andere loper in. Resultaten worden niet gemeten in tijd, maar in bereikte afstand. En het mooiste van alles: 100% van de inschrijfgelden en donaties gaat rechtstreeks naar ruggenmergonderzoek. In de edities van de Wings for Life World Run die tot nu toe zijn voltooid, hebben in totaal 1.086.988 geregistreerde deelnemers van 195 nationaliteiten op alle zeven continenten gelopen, gewandeld en gerold en samen een totaalbedrag van 38 miljoen euro opgehaald om een geneesmiddel voor ruggenmergletsel te vinden.